Leselyst: Bibliotek og Foreningen !les

Foreningen !les formidler litteratur innen ulike sjangre til barn og ungdom. Samarbeid med folke- og skolebibliotek er en viktig del av vårt arbeid. Her kan du lese mer om hvordan du som bibliotekar aktivt kan ta i bruk våre litteraturtiltak.

Skrevet oktober 4, 2021 i Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter

Leselyst: Bibliotek er viktige samarbeidspartnere i Foreningen !les sitt arbeid med å skape engasjement for lesing og interesse for litteratur blant barn og unge. Foto: StockSnap/PIxabay.

Vi lager antologier med smakebiter fra et bredt utvalg av bøker innen skjønnlitteratur og sakprosa i prosjekter som Bokslukerprisen, Tid for ti, tXt og Rein tekst, og vi legger til rette for fordypning og kritisk lesing gjennom litteraturpriser som Bokslukerprisen, Uprisen – årets ungdomsbok og Ungdommens kritikerpris. Vi formidler sakprosa i ungdomsskolen gjennom magasinet Faktafyk, og litteratur til småtrinnet via høytlesingsprosjektet Leseskogen. Vi står også bak Bokstart, et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Våre tiltak i skolen når rundt 400 000 elever fordelt på ulike klassetrinn. Les mer om våre prosjekter i:

Barneskolen
Ungdomsskolen
Videregående

Videre følger flere forslag til hvordan du som bibliotekarer kan benytte deg av Foreningen !les sine prosjekter.

Antologier (Bokslukerprisen, Tid for ti, tXt og Rein tekst)

 • Bestill antologier og få dem gratis tilsendt til biblioteket. Oppsøk skoler, klasserom og andre arenaer og del ut antologier. Be de unge leserne om å komme på biblioteket for å låne bøkene.
 • Bruk antologiene som tips til nye bøker du kan kjøpe inn og formidle. Les utdrag og bruk dem aktivt som en måte å lokke barn og ungdom inn i bøkene på.
 • Ha antologier tilgjengelig for utdeling i biblioteket. Last ned plakat som kan henges opp.
 • Still på foreldremøter og snakk om bøker med utgangspunkt i antologiene og personlige favoritter.
 • Lag utstillinger av bøkene det er utdrag fra. Finn andre bøker som kan kobles til titlene i antologiene. Slik kan de unge leserne oppdage flere bøker å lese.
 • Be barn og ungdom om å velge seg en bok fra antologiene som de skal lese. Deretter kan de anmelde boka. Legg anmeldelser på bibliotekets nettside og/eller skriv ut heng dem opp i biblioteket.
 • Inviter forfattere eller oversettere som er representert i antologiene til biblioteket for å møte de unge leserne.
 • Lag temakvelder med utgangspunkt i utdrag fra antologiene. Inviter en forfatter, forsker eller annen fagperson til å snakke om temaet.
 • Engasjer barn og ungdom til å lage egne presentasjoner av aktuelle temaer fra antologien.
 • Inspirer dem til å formidle bøker fra antologiene til andre barn og ungdommer.
 • Bruk antologiene som inspirasjon når du veileder elever som trenger råd til særoppgaver.
 • Velg en eller flere forfattere fra antologiene og lag en oversikt over forfatterskap.
 • Velg en eller flere oversettere fra antologiene og lag en oversikt over oversatte bøker.
 • Lag lesesirkel i biblioteket. Les utdrag fra antologiene høyt og diskuter utdraget etterpå.
 • Bruk tegneserier fra antologiene som et utgangspunkt for formidling og utstilling av tegneserier.
 • Sjekk bonusspor under hvert utdrag på nettsidene til de ulike aksjonene. Her finnes flere boktips du kan bruke aktivt og gjøre tilgjengelig.
 • Boktipsene under bonussporene tilhører også en bestemt sjanger. Lag utstilling hvor du fronter disse sjangrene. Still ut andre bøker i samme sjanger.
 • Inviter foreldre og foresatte til bokkafé på biblioteket hvor de unge leserne selv presenterer et utvalg bøker fra antologiene.

Som bibliotekar kjøper jeg også inn bøkene til utdragene, slik at elevene får en mulighet til å lese bøkene. Det pleier å være populært: Bibliotekbesøkene blir både enklere og kjekkere for elevene når de vet hva de vil lese. Antologien gir både elever og lærere et glimrende innblikk i nyere ungdomslitteratur gjennom lesingen av denne. (Skolebibliotekar og lærer om tXt)

Lesere: Elevene på 6. trinn ved Kirkenes barneskole er en av klassene som har vært med på å velge ut titler til Bokslukerantologien for skoleåret 2021/22.

Litteraturpriser (Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris)

 • Sørg for at du har de nominerte bøkene til utlån i biblioteket.
 • Last ned plakater på prisenes egne hjemmesider og heng opp i biblioteket.
 • Inviter skoleklasser til biblioteket for å lese nominerte bøker.
 • Arranger anmelderkurs med en litteraturkritiker. Be barn og ungdom anmelde en eller flere av de nyeste bøkene på bokslukerprisen.no eller uprisen.no. Samarbeid med en lokalavis om å få anmeldelser på trykk.
 • Lag en anmeldergruppe som får førsteretten til å lese Bokslukerpris- og Upris-aktuelle bøker. Dette er som oftest bøker som er tilgjengelig via innkjøpsordningen.
 • Lag en utstilling med Bokslukerpris- og Upris-bøker. Bruk for eksempel bøkene som har fått gode anmeldelser, som har vært nominerte eller vunnet prisene. Heng opp jurybegrunnelser av vinnerbøker. Finnes under arkiv på bokslukerprisen.no og uprisen.no.
 • Få barn og ungdom til å anmelde den siste boka som vant Bokslukerprisen eller Uprisen. Anmeldelsene kan henges opp ved siden av en utstilling av bøker.
 • Hvilken bok er ungdommens favoritt i ditt område? Lag en lokal kåring med ulike skoler. Ungdom kan stemme på sin favoritt på biblioteket, eller dere kan lage en jury bestående av ungdommer, en skoleklasse eller flere skoleklasser.
 • Lag ungdomsbokbad med vinnere av eller nominerte til Uprisen. Les for eksempel vinnerboka med en skoleklasse og la en eller to elever intervjue forfatteren.
 • Bruk anmeldelser på bokslukerprisen.no og uprisen.no aktivt i formidlingsarbeidet. Alle anmeldelsene er skrevet av elever. La elevene lese anmeldelser og velge seg en bok basert på anmeldelsene. Bruk sitat fra anmeldelsene i din formidling; muntlig, skriftlig eller på plakater.
 • Lag utstilling av nominerte bøker til Ungdommens kritikerpris.
 • Få ungdom til å anmelde vinnerboka i Ungdommens kritikerpris. Sammenlign med juryens begrunnelse.
 • Er det juryklasser ved skoler i nærheten? Skaff ekstra leseeksemplarer til klassen, og inviter lærerne og elevene til biblioteket for å lese og samtale om bøkene de leser.
 • Lag litterære samtaler med utgangspunkt i vinnerbøker i Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris. Få tips her
 • Still ut samtlige vinnere av Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris. Fyll på med flere bøker av forfatterne som har vunnet prisene.
 • Lag lesesirkel i biblioteket. Bruk en vinnerbok fra en av prisene som utgangspunkt for samtale.
 • Inviter foreldre og foresatte til bokkafe på biblioteket hvor ungdom selv presenterer de nominerte bøkene.

Vinn- vinn i alle sammenhenger: læring, konsentrasjon, muntlig kommunikasjon. Starter med ny 8. klasse og der skal det leses! (Tidligere jurylærer i Uprisen)

Bokmeldarar: 9. trinn ved Luster ungdomsskule var ein av 30 bokmeldarklassar i Uprisen 2017.

Sakprosa

 • Lag bokprat om fakta- og sakprosabøker med skoleklasser.
 • Lag en utstilling med faktabøker for barn (få tips på Leseskogen) og sakprosa for unge lesere (boktips for bokslukeralder her og boktips for ungdomsskole/vidergående her)
 • Still ut bøker som har vært med i Faktafyk. Sjekk titler på faktafyk.no.
 • Lag en utstilling med magasiner og tidsskrifter.
 • Finn flere bøker om samme tema som du kan formidle, for eksempel om klima, historie, samfunn, biografier. Hvilket ståsted har forfatteren? Hva gjør det med hvordan en skriver om temaet? Kan en se endringer i hvordan samfunnet ser på/omtaler temaet?
 • Arranger et møte med en sakprosaforfatter, forsker eller journalist som brenner for et tema.
 • Lag diskusjonsgrupper og temakvelder med sakprosabøker som utgangspunkt.
 • Be ungdom finne seg en sakprosabok som de selv må presentere. Jobb gjerne i grupper.
 • Finn fakta- og sakprosabøker som kan kobles med skjønnlitterære utgivelser. Lag utstilling.
 • Inviter foreldre og foresatte til bokkafé på biblioteket hvor elevene selv presenterer et tema med utgangspunkt i en fakta- eller sakprosabok.

Elevene har størst utfordringer i sakprosasjangeren når de skal skrive selv. Det skyldes for lite tilgang på denne type tekster og teksteksempler av god kvalitet. Faktafyk ivaretar dette og er unik i så henseende. (Lærer)

Det er bra at det blir laget et magasin for unge, så vi kan engasjere oss litt vi også. Faktafyk passer for alle som har lyst til å lese om sport, kultur, historie, intervjuer, bokanmeldelser, næring og masse annet. Det er veldig bra at Faktafyk har et så stort mangfold på temaer, for da er det alltid noe som fanger leserens interesse. (Elev)

Lærersamarbeid

 • Inviter lærerne til bokprat i biblioteket med utgangspunkt i antologiene.
 • Inspirer lærerne til å bruke utdrag fra antologiene til høytlesing i klasserommet.
 • Avtal tid til å besøke klassene for bokpresentasjoner. Elevene kan lettere orientere seg i biblioteket dersom de har titler de ønsker å lese.
 • Bruk våre lærerressurser i prosjekter som Bokslukerprisen, Tid for ti, tXt, Faktafyk og Rein tekst i samarbeid med lærerne. Hvordan kan dere utnytte disse på en best mulig måte?
 • Har skoler i nærheten juryklasser i Bokslukerprisen, Uprisen eller Ungdommens kritikerpris? Skaff til veie nominerte bøker, og avtal med lærerne at du kan presentere de nominerte bøkene i biblioteket.
 • Har skoler i nærheten anmelderklasser i Bokslukerprisen eller Uprisen? Få tak i nominerte bøker, arranger anmelderkurs og be elevene publisere anmeldelser via egen blogg, på bokslukprisen.no eller uprisen.no.
 • Inviter lærerne og elevene til biblioteket for å lese de nominerte bøkene i de ulike prisene.
 • Legg til rette for litterære samtaler og kritisk lesing sammen med lærerne og elevene. Få tips her
 • Les en av de nominerte bøkene fra Bokslukerprisen, Uprisen eller Ungdommens kritikerpris høyt sammen med lærerne og elevene.

Jury: Elever ved Nord-Østerdal videregående var juryklasse Ungdommens kritikerpris i 2018/19.

Spørsmål? Kontakt oss på les@foreningenles.no eller tlf.: 941 29 000.

NB! Dette er en redigert utgave av et blogginnlegg fra skolebibliotek.no