!les20: Ble nysgjerrig på utropstegnet foran navnet

Et utropstegn først? Selv om Taran Bjørnstad stusset da hun så navnet !les, likte hun det umiddelbart. – Det åpnet opp for undring og nysgjerrighet, som jo også er litteraturens store oppgave, skriver hun blant annet i ukas 20-årstekst.

Skrevet desember 4, 2017 i Bibliotek/lærer, Foreningen !les 20 år: 1997 - 2017, Nyheter Legg inn kommentar

Foreningen !les fyller 20 år i år. I jubileumsåret vil vi hver uke publisere tekster fra personer som har vært viktige i vårt arbeid med å skape leselyst blant ulike målgrupper.


Denne uka kommer teksten fra Taran Bjørnstad. Taran er forfatter og nå aktuell med romanen Sommer i NorgeAschehoug forlag. Hun er leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) og sitter i styret til Foreningen !les.

«Foreningen !les

Fører bok til leser og leser til bok. Så enkelt (og så vanskelig).

Første gang jeg hørte om Foreningen !les var i forbindelse med en Aksjon tXt-utgivelse. Jeg ble kontaktet vedrørende bruk av en historie fra en av bøkene mine. Jeg hadde aldri hørt om foreningen før (må skyte inn her at jeg bodde mange år utenlands) og jeg ble forklart hva formålet med utgivelsen var; jobbe for leseglede. Gratis til mottaker … (Virkelig?). Relevante tekster for en spesifikk målgruppe. Presentasjon av forfatteren, og et utdrag fra boka … langt nok til at man fikk lyst til å lese mer … For en utrolig god idé, tenkte jeg og var stolt over å få være med. For en ære. Og i tillegg skulle jeg få betalt. Jeg stusset over logoen, husker jeg. Dette utropstegnet før navnet …? Det åpnet opp for undring og nysgjerrighet, som jo også er litteraturens store oppgave. Jeg likte det umiddelbart.

Nå er foreningen en viktig samarbeids- og sparringspartner for meg og for barne- og ungdomsbokforfatterne. Og som NBU-leder er jeg så heldig å få sitte i styret til !les, og det gir meg en unik innsikt i virksomheten og arbeidsomfanget til foreningen. Til alle prosjektene og utgivelsene, og det er mildt sagt imponerende. Foreningen !les kan litteraturformidling. De har kunnskap om mulighetene og utfordringene rundt lesefremmende tiltak.

De har opparbeidet seg en unik erfaring og kompetanse. De kjenner bokbransjen, forfatterne, målgrupper, behov, preferanser og dynamikken i de forskjellige læringsinstitusjonene. De ser muligheter der vi andre kanskje ser barrierer og utfordringer. De nekter å godta «evigvarende» sannheter. Foreningen !les vil utfordre og overraske, og gjør nettopp det. Samtidig jobber foreningen langsiktig og målrettet. For lange tekster og lange tanker, og for å ta litteraturen og leseren på alvor – uansett lesenivå. Det er lett å bli imponert. Og det er lett å kjenne stor takknemmelighet: Foreningen !les gagner alle; Alle potensielle lesere, skolene, forlagene og forfatterne …

Så, kjære alle dere i !les. Godt jobba! Stå på videre! Vi trenger dere, litteraturen trenger dere, og leserne trenger dere.

Gratulerer så mye med 20 års dagen!»