Kulturmelding: Innspill fra Foreningen !les

Fredag 2. februar ble det på Sentralen i Oslo arrangert innspillsmøte til ny kulturmelding. Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, holdt dette innlegget.

Skrevet februar 2, 2018 i Meninger og innlegg, Presse Legg inn kommentar

Hei, mitt navn er Silje Tretvoll. Jeg er daglig leder i Foreningen !les. Før jeg setter i gang, vil jeg at dere skal gjøre en øvelse sammen med meg. Det har vært en lang dag. Len dere tilbake i stolen. Lukk øynene.

Tenk på en bok du elsker. Hvorfor likte du den? Hva gjorde den med deg? Hvilke tanker og følelser satt den i gang? Ser du verden litt annerledes etter å ha lest den? Lærte du noe? Fikk du innsikt i et annet menneskes liv? Slik er bøker. Slik er litteraturen. Bøker gir leserne sine mye: De gir opplevelser, erfaringer, forståelse, minner, nye tanker. Bøker er viktige. Litteratur er viktig. Lesing er viktig. For mennesker, for samfunnet, for kunnskapen, for kunsten, for verden. Å lese bøker fyller livene våre med innhold.

Dette er vi i Foreningen !les opptatt av. Vi mener at lesing og litteratur må være sentralt i en ny kulturmelding. Vi er glade for at Regjeringen i sin plattform har framhevet viktigheten av å satse på nasjonale lesetiltak og er nysgjerrige på deres videre tanker rundt dette. Men – det lover godt for en kulturmelding at regjeringen vil satse her.

Betydningen av lesing bør også inn som et sentralt punkt i kulturmeldingen. Vi ønsker et samfunn der alle kan inneha nødvendige leseferdigheter slik at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og få gleden av å mestre disse ferdighetene. Grunnleggende leseferdigheter er en forutsetning for et selvstendig liv. Det gjør det mulig å motta informasjon, tilegne seg kunnskap og delta i et demokrati. I dagens informasjonssamfunn er lesing nøkkelen til individenes deltakelse i samfunnet og forståelsen av dette.

Vi ønsker at den nye kulturmeldingen skal ha et sterkt fokus på verdien av lesing i seg selv, verdien av lesing som kunstopplevelser og leseglede.

Formidlingen av litteratur er i dag enda mer sentralt enn før og formidling vil være stadig viktigere de neste tjue årene. De senere årene har vi sett tendenser til at kommersielle titler når fram og får en større utbredelse og en mye større andel av oppmerksomheten. Bibliotek og organisasjoner som formidler ulike typer litteratur er i dag viktigere enn noen gang slik at riktig bok finner riktig leser. Det er av stor betydning at mangfoldet som finnes i litteraturen med ulike litterære uttrykk formidles, og det er viktig å formidle litteratur på ulike målformer og i ulike format.

Det snakkes mye om å bygge Norge som kunnskapsnasjon slik at vi kan fortsette å hevde oss når oljepengene en gang tar slutt. Vi lever i en tid der Språkrådet kåret «fake news» til årets nyord i 2017. Skal vi være en kunnskapsnasjon, er satsing på lesing essensielt. Skal vi kontre framveksten av falske nyheter må vi bidra til å lære den oppvoksende slekt å skille fakta fra fiksjon og til å trenes opp til å bli kritiske lesere.

Vår tids kanskje viktigste kompetanse er evnen til å skille mellom sant og usant framhevet statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale. Satsing på lesing bidrar til å skape selvstendige individer som kan orientere seg i en stadig mer kompleks verden. At barn og unge lærer å lese, utvikler empati og forståelse, er helt grunnleggende for demokratiet og for hvilket samfunn vi vil ha. Det er nesten ikke mulig å overvurdere hvor viktig barne- og ungdomslitteraturen er for samfunnsbygging og demokrati. Vi må også lære barn og unge å tenke lange tanker i en verden der alt går stadig fortere. Lesing og litteratur kan bidra til det. Det er vanskelig å spå hva framtiden bringer, men at viktigheten av lesing vil være der, er jeg helt sikker på.

Kristenn Einarsson I Den norske Forleggerforening framsnakket viktigheten av en nasjonal lesestrategi tidligere i dag. Vi i Foreningen !les stiller oss bak dette og blir også gjerne med på å gi innspill her.

Nå er jeg nysgjerrig på å vite hvilken bok du lente deg tilbake og tenkte på. Det hadde vært gøy å vite hvilken bok som har gjort inntrykk på hver og en av dere. Det får vi ta senere. Takk for meg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *