Foreningen !les og bibliotekene

Hvordan kan bibliotekene bruke Foreningen !les sine aksjoner mer aktivt? Her er noen forslag.

Skrevet mars 15, 2024 i Bibliotek/lærer, Nyheter Legg inn kommentar

Foreningen !les jobber aktivt og målrettet for å gjøre litteratur innen ulike sjangre tilgjengelig for både barn, ungdom og voksne. I vår formidlingsarbeid er bredde, mangfold og kvalitet viktig. I våre prosjekter er fordypning, gode leseopplevelser, litterære samtaler, kritisk lesing og medvirkning sentralt. Skole-, folke- og fylkesbibliotek er gode samarbeidspartnere. Hvert år deltar nærmere 500 000 elever fordelt på små- og mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole i våre aksjoner.

Bibliotekene er en viktig arena i vårt arbeid. Under følger flere forslag til hvordan bibliotekene kan bruke de ulike prosjektene fra Foreningen !les i arbeidet med å stimulere interessen for litteratur blant målgruppene.

Les mer om de forskjellige prosjektene våre lenger ned i saken.

TIPS TIL HVORDAN BRUKE VÅRE AKSJONER I BIBLIOTEKENE?

 • Oppsøke klasserom og lærerværelser og del ut antologier. Be både lærere og elever om å komme på biblioteket når de får lyst til å lese hele bøkene utdragene i antologiene er hentet fra.
 • Bruk antologiene som tips til nye bøker du kan formidle og les smakebiter av utdrag dersom du ikke får lest hele bøkene.
 • Bruk aksjonen og tekstutdrag som brukeropplæring i biblioteket.
 • Ha antologier tilgjengelig for utdeling i biblioteket.
 • Lag en utstilling av bøkene det er utdrag fra.
 • Inviter eller besøk skoleklasser for å presentere og låne ut bøkene.
 • Bruk antologiene til en årlig bokpresentasjon for lærere. Det er din inngang i skolen.
 • Still på foreldremøter og snakk om bøker med utgangspunkt i antologiene.
 • Få elevene til å anmelde bøkene som er med i antologiene. Anmeldelsene kan legges på nett eller henges opp i biblioteket.
 • Inviter en skoleklasse til å jobbe med antologiene i biblioteket ved å etablere samtaler og diskusjoner rundt utdragene.
 • Inviter en av forfatterne eller oversetterne til biblioteket for å møte unge lesere.
 • Lag temakvelder i biblioteket med utgangspunkt i tekstutdragene. Inviter forfatter og ulike tilhørere som har interesse av temaet.
 • Bruk antologiene som inspirasjon når du veileder elever som trenger råd til særoppgaver.
 • Lag en anmeldergruppe som får førsteretten til å lese Uprisen-aktuelle bøker. Dette er stort sett K-fondbøker.
 • Samarbeid med en klasse. La klassen anmelde K-fondbøkene før de settes i hyllene.
 • Lag utstilling med Upris-bøker. Bruk for eksempel bøkene som har fått gode anmeldelser, som har vært nominerte eller vunnet prisen. Ungdommens favoritter! Heng opp jurybegrunnelser av vinnere.
 • Hvilken bok er ungdommens favoritt i din kommune? Lag en lokal kåring. Ungdom kan stemme på sin favoritt på biblioteket, eller dere kan lage en jury bestående av ungdommer dere har kontakt med, en skoleklasse eller flere skoleklasser.
 • Få ungdom til å anmelde vinnerboka av årets Upris. Anmeldelsene kan henges opp ved utstillingen.
 • Lag bokprat om fakta- og sakprosabøker med skoleklasser.
 • Lag en utstilling med sakprosa for ungdom. Still ut bøker som er med i Faktafyk.
 • Lag en utstilling med magasiner og tidsskrifter.
 • Arranger forfattermøter med en sakprosaforfatter, forsker eller journalist.
 • Arranger anmelderkurs med en litteraturkritiker. Be elevene anmelde Upris-bøker på denboka.no. Samarbeid med en lokalavis om å få anmeldelsene på trykk. Lag et eget hefte med anmeldelsene.
 • Lag diskusjonsgrupper med temaer fra sakprosabøker som utgangspunkt.
 • Lag temakvelder på biblioteket med sakprosabøker som utgangspunkt.
 • Lag en utstilling av de nominerte bøkene.
 • Få en skole nær deg til å søke om en plass i juryen. Arranger en litteraturkveld hvor elevene i juryen presenterer bøkene.
 • Bokprat: Inviter eller besøk en skoleklasse, del ut gratis bok til elevene og gi en kort presentasjon av et utvalg av bøkene i antologien.
 • Sørg for at elevene på de lokale skolene er påmeldt og har fått en gratis antologi. Dra på besøk eller inviter klassene til biblioteket når de har lest i antologien. Da har du et godt utgangspunkt for å finne bøker de liker.
 • Utdragene representerer et bredt utvalg av nye bøker for målgruppen. Antologiene egner seg dermed som referansepunkter når du som bibliotekar skal veilede ungdommer til å finne bøker de har lyst til å lese.

Har du selv gode formidlingsforslag? Send oss en epost på les@foreningenles.no.

VÅRE PROSJEKTER

LES OG LEK
Les og lek tilbyr forslag til leker og aktiviteter til ti utvalgte bildebøker.

Aldersgruppe: Småtrinn/SFO/AKS
Prosjektleder: Troels Posselt, troels@foreningenles.no
Nett: https://foreningenles.no/lesoglek

STJERNEBOKA
Stjerneboka er et høytlesningsprosjekt for elever på 3. og 4. trinn. Skoleåret 2024/25 inviterer vi deg som lærer eller skolebibliotekar til å lese fire gode høytlesingsbøker sammen med elevene i løpet av skoleåret. Her kan barna fordype seg i lengre tekster!

Aldersgruppe: 8-9 år
Prosjektleder: Troels Posselt, troels@foreningenles.no
Nett: Påmelding og informasjon her

BOKSLUKERPRISEN
Bokslukerprisen er et prosjekt for elever på mellomtrinnet, og er en nasjonal leselystpris som har som mål å fremme engasjement for lesing og litteratur blant elevene. Prisen består av en antologi med ti utdrag fra norske bøker gitt ut i perioden høst-vår.

Aldersgruppe: 10-12 år
Prosjektleder: Christian Goveia Jacobsen, christian@foreningenles.no
Nett: Bokslukerprisen.no

Tid for ti
Er ein leseaksjon på 7. trinn som formidlar nynorsk litteratur. Aksjonen er frå januar til juni. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti bøker.

Aldersgruppe: 11-12 år
Prosjektleder: Ole Ivar Burås Storø, ole@foreningenles.no
Nett: Tidforti.no

BOKPRAT 7. og 8. TRINN
I prosjektet Bokprat ser vi nærmere på hvordan litteratur kan fungere som en samtalestarter om utfordrende temaer, deriblant mobbing og utenforskap. Klasser søker om å være med. De utvalgte får klassesett av bøker, lærerseminar og avsluttende møte med forfatteren av boka de har lest. Nye skoler hver høst og vår.

Aldersgruppe: 11-13 år
Prosjektleder: Troels Posselt, troels@foreningenles.no
Nett: Bokprat vår 2024

TXT
tXt-aksjonen er Norges eldste og største lesetiltak. Elever i ungdomsskolen mottar en antologi med 13 smakebiter innen ulike sjangre.

Aldersgruppe: 13-16 år
Prosjektleder: Ole Ivar Burås Storø, ole@foreningenles.no
Nett: denboka.no

FAKTAFYK
Faktafyk er et gratis sakprosamagasin for ungdomsskoleelever, og inneholder artikler, intervjuer, bokutdrag (både fra norske og oversatte bøker) om ulike temaer.

Aldersgruppe: 13-16 år
Prosjektleder: Marte Waagaard, vikar@foreningenles.no
Nett: denboka.no

Uprisen
Ungdom kårer årets beste norske ungdomsbok. Hver høst anmelder ungdom inneværende års bøker på denboka.no. Les hva ungdom selv mener om bøkene som skrives for dem, og få mange god tips dere kan bruke i møte med unge lesere.

Aldersgruppe: 13-16 år
Prosjektleder: Petra Helgesen, petra@foreningenles.no
Nett: denboka.no

BOKPRAT VGS.
Bokprat er en litteraturaksjon i den videregående skolen. Skoleklasser mottar antologier med utdrag fra norske og oversatte bøker innen ulike sjangre.

Aldersgruppe: 16-19 år
Prosjektleder: Marte Waagaard, vikar@foreningenles.no
Nett: Bokprat vgs.

UNGDOMMENS KRITIKERPRIS
Ungdom i videregående skole kårer sin favoritt blant de samme fire nominerte skjønnlitterære bøker til Kritikerprisen for voksne. Nominasjonen kommer i slutten av januar og prisen deles ut i april.

Aldersgruppe: 16-19 år
Prosjektleder: Petra Helgesen, petra@foreningenles.no
Nett: Ungdommens kritikerpris

IDRETTENS LESEDAG
Den 6. juni 2024 arrangeres Idrettens lesedag for første gang. Målet er at dette blir en årlig dag med lesing, aktiviteter, arrangement og lesende rollemodeller.

Aldersgruppe: Grunnskolen og videregående skole, men åpen for alle som vil.
Prosjektleder: Ole Ivar Burås Storø, ole@foreningenles.no
Nett: Idrettens lesedag

ANDRE ARENAER
Samtidig med våre tiltak i skolen og bibliotekene, jobber vi med formidling på andre arenaer, deriblant idretten, foreldremøter, festivaler o.l. Les mer her