Foreningen !les deltok på høring om Barne- og ungdomskulturmeldingen

Tirsdag 20. april deltok daglig leder Silje Tretvoll i Foreningen !les på digital høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Skrevet april 21, 2021 i Meninger og innlegg, Nyheter

Høringen fokuserte på barne- og ungdomskulturmeldingen som ble presentert av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) 19. mars 2021.

I høringen fokuserte Tretvoll på det meldingen sier om lesing og litteratur i meldingens kapittel 11 og hva som må til for å skape lesere og sa blant annet:

«Meldingen fastslår at det er nedgang i lesing blant barn og unge. Dette er en samfunnsutfordring og bør behandles deretter. Et samlet språk- og litteraturfelt har i lengre tid etterlyst en slik satsing. Å få barn og unge til å lese er ikke en oppgave som må tas for gitt. Det må langsiktig og iherdig innsats over tid til for å oppnå resultater. Skal vi lykkes med å skape lesere, trengs det bevilgninger og en langsiktig plan for å jobbe nasjonalt og bredt. Et representantforslag om ny nasjonal leselyststrategi som nylig ble behandlet på Stortinget fikk ikke flertall. Det bevilges ikke nye midler for å bedre situasjonen. Å satse på lesing gir resultater, ikke bare for enkeltmennesket, men også for landet. En langsiktig satsing bør ha fokus på leselystorganisasjoner, lesing i skolen, lystlesing på fritida og på skolebibliotek.»

Se høringsinnlegget her:

Foreningen !les har også sendt inn skriftlig innspill til Melding. St. 18 – «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge».

Les det skriftlige innspillet her