Foreningen !les: 20 år i litteraturens tjeneste

Foreningen !les feirer i år 20 år i litteraturens tjeneste. I forbindelse med jubileet utgir Foreningen !les en jubileumspublikasjon. Journalist og forfatter Hanna Norberg har skrevet om foreningens historie og om utviklingen på litteratur- og formidlingsfeltet gjennom to tiår.

Skrevet oktober 31, 2017 i Foreningen !les 20 år: 1997 - 2017, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Gjengen: (Bak f.v.) Ole IB Storø, Silje Tretvoll og Bjarte Bakken. (Foran f.v.) Vibeke Røgler, Hilde Slåtto og Troels Posselt. Foto av Kristin Strøm.

Pressemelding fra Foreningen !les 27. oktober 2017
Kontakt: Silje Tretvoll, tlf.: 928 15 434

Hanna Norberg har snakket med alle lederne i Foreningen !les, fra Mads Nygaard, som var den første prosjektlederen i 1997, til Silje Tretvoll som startet som ny leder i mai 2017. Publikasjonen gir et godt innblikk i Foreningen !les sitt arbeid og hva som har skjedd med lesing og litteraturpolitikk de siste 20 årene.

– Foreningen !les har alltid kjempet for egenverdien av å lese og for å sørge for tilgjengelighet av litteratur og gode formidlingsmetoder, sier daglig leder Silje Tretvoll.

– Publikasjonen vi nå utgir er interessant lesing på flere nivåer. Her får man innblikk i hvordan bokbransjen tok ansvar og etablerte Aksjon leselyst, forløperen til Foreningen !les i en tid da lesingen ikke sto så sterkt i Norge. Videre kan man lese om hvor essensielt politisk vilje er for å kunne gjennomføre store visjoner og om hvordan synet på lesing har endret seg.

Foreningen !les ble etablert i 1997 under navnet Aksjon leselyst. En prosjektgruppe bestående av ulike aktører fra bokbransjen tok initiativ til å starte arbeidet med en leselystkampanje. Gruppen ble ledet av Åse Kleveland. Tjue år senere har foreningen etablert seg som en av Norges fremste formidlere av litteratur til ulike målgrupper, spesielt til barn og ungdom. Norges eldste og største leseaksjon i ungdomsskolen, tXt-aksjonen, har i løpet av to tiår rundet et samlet opplag på 2 070 000 eksemplarer. Foreningen !les ble nylig nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018 for tredje gang. Tidligere i år mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget.

Les jubileumspublikasjonen her.

Publikasjonen er utgitt med støtte av Fritt Ord.

Om Hanna Norberg:
Norberg har master i journalistikk fra Universitetet i Oslo og 15 års erfaring fra norsk presse. Hun har utgitt fire bøker på Kagge Forlag.

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 928 15 434
Epost: silje@foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Foreningen !les er blant Norges fremste formidlere av litteratur til barn, ungdom og voksne. Les mer på www.foreningenles.no