Rein tekst

Ungdom mister lesesatsing

Med det nye kulturbudsjettet risikerer Foreningen !les å miste grunnstøtten. Det betyr en stopper for det vellykkete arbeidet med formidling og litteratur rettet spesielt mot ungdom.

Les mer