200 000 ELEVER KAN MISTE LESESATSING

Foreningen !les sine tiltak i skolen ser ikke ut til å bli videreført i Kunnskapsdepartementets Lesestrategi 2015-2019. Foreningen !les vurderer dermed å avlyse alle lesetiltak i skolen for 2015 og 2016. Det betyr at nærmere 200 000 elever og 5000 lærere og formidlere i norsk skole risikerer å stå uten leselysttiltak ved skolestart i august.

Skrevet februar 19, 2015 i Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Mister lesesatsing: Nærmere 200 000 elever og 5000 lærere vil stå uten lesesatsing ved skolestart når Foreningen !les nå må avlyse sine aksjoner.

Mister lesesatsing: Nærmere 200 000 elever og 5000 lærere kan stå uten lesesatsing ved skolestart dersom Foreningen !les må avlyse sine aksjoner.

Pressemelding fra Foreningen !les fredag 20. februar 2015
Kontakt: Wanda Voldner, daglig leder, tlf.: 997 26 531

I onsdagens spørretime i Stortinget kom ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) med noen oppklaring om bakgrunnen for at Foreningen !les ikke er inkludert i kunnskapsdepartementets Lesestrategi 2015-2019. Fra et år til et annet kan det dermed bli kutt i regjeringens støtte til eksisterende og velfungerende lesetiltak i skolen. Tiltak som i dag benyttes av 200 000 elever og 5 000 lærere og formidlere.

– Våre prosjekter er landsdekkende og godt etablert i norsk skole. Vi har vært en del av ulike lesestrategier siden Kristin Clemet (H) lanserte «Gi rom for lesing» i 2003, og vi er svært forbauset om vi nå tas ut, sier daglig leder i Foreningen !les, Wanda Voldner.

Foreningen !les sine tiltak på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i den videregående skolen bidrar til å øke elevenes interesse for litteratur og styrke deres lese- og skrivekompetanse. Leseforskning viser at det å lese mye og variert er avgjørende for å bli en kompetent leser og skrivekyndig. Det arbeidet som Foreningen !les gjør er en kombinasjon av god litteratur og pedagogisk opplegg. Elevene opplever mestring og interesse for lesing og skriving gjennom tiltakene, og spesielt de svake leserne har utbytte av Foreningen !les sine aksjoner.

– Vår erfaring er at ved å vise frem bredden og mangfoldet i litteraturen, er det mange som blir lesere. Også de som aldri har lest en eneste bok. Samtidig ser vi at ved å legge til rette for andre måter å lese på, som kritisk lesing, litterære samtaler og mulighet for å delta i juryarbeid, så vekkes svært manges leselyst og litteraturinteresse, sier Voldner.

Foreningen !les er drevet av en samlet bokbransje som bidrar betydelig inn i tiltakene, og er nettopp et eksempel på privat og offentlig samarbeid som regjeringen etterlyser.

– Foreningen !les har samarbeidet både med bokbransjen, skoleverket og biblioteksektoren siden 1997. Vi sitter derfor på mye kunnskap, et bredt nettverk og en solid infrastruktur det vil ta tid å etablere og videreutvikle på nytt. Det er usikkert hvilke tiltak kunnskapsministeren vil erstatte vårt arbeid med, og vanskelig å se at de skal få på plass like velfungerende tiltak til skolestart 2015, sier Voldner.

Voldner mener det er uforståelig at Foreningen !les ikke er inkludert i den nye lesestrategien til regjeringen.

– Våre nasjonale tiltak har over lang tid vært en formidabel suksess i skolen, og inkluderer samtlige elever uavhengig av ferdigheter, bakgrunn som lesere, kjønn og geografisk tilhørighet. Myndighetene overser den erfaringen, kompetansen og det nettverket som Foreningen !les har opparbeidet seg gjennom 17 år.

Tiltakene som mister støtte og derfor må avlyses er:

Ungdommens kritikerpris: www.ungdommenskritikerpris.no
Prestisjetung pris der 200 elever på videregående leser og vurder åtte av fjorårets beste skjønnlitterære voksenbøker nominert av profesjonelle kritikere.

tXt-aksjonen og sakprosamagasinet Faktafyk:  www.txt.no og www.faktafyk.no
125 000 elever, omtrent 70 prosent av ungdomsskoleelevene i landet, deltar. Elevene får tildelt både skjønnlitteratur og sakprosa, og lærerne et omfattende opplegg til bruk i alle fag.

Rein tekst: www.foreningenles.no/reintekst
Den eneste brede leseaksjonen i videregående skole, med fokus på samtidslitteratur innen ulike sjangre. I denne aldersgruppen ser vi nå et stort fall i leseinteressen og lærerne har satt av lite tid til lesestimulering. I årlig vekst, 36 000 elever deltar pr. i dag.

Bokslukerprisen: www.bokslukerprisen.no
Etablert i 2014, 25 000 elever deltok (begrenset påmelding pga. økonomi), som kombinerer antologi- og prisarbeid. Over 700 klasser leste og vurderte høsten 2014 et utdrag hver uke i ti uker og ga tilbakemeldinger på sine leseopplevelser. I disse dager leser 100 elever fem utvalgte bøker og skal kåre en vinner på Verdens bokdag i april. Prisen setter lesingen inn i en større ramme og sammenheng, og tilbakemeldingene fra elever og lærere er svært positive.

Kontakt:
Wanda Voldner
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 997 26 531
Epost: wanda@foreningenles.no

###