20 år med Foreningen !les

I anledning Foreningen !les sitt 20-års jubileum lanserer Foreningen !les publikasjonen «20 år med Foreningen !les» skrevet av journalist Hanna Norberg.

Skrevet oktober 23, 2018 i Foreningen !les 20 år: 1997 - 2017 Legg inn kommentar


I anledning Foreningen !les sitt 20-års jubileum lanserer Foreningen !les publikasjonen 20 år med Foreningen !les skrevet av journalist Hanna Norberg.

Hanna Norberg har snakket med alle lederne opp igjennom Foreningen !les sin historie, fra Mads Nygaard, som var den første prosjektlederen i 1997, til Silje Tretvoll som startet som ny leder i mai 2017.

– Dette er interessant lesning på flere nivåer. Sier daglig leder Silje Tretvoll. Både når det gjelder å få innblikk i hvordan bokbransjen tok ansvar, hvor essensielt politisk vilje er for å kunne gjennomføre store tanker og hvordan synet på lesing har endret seg.

Tretvoll presiserer at Norge er i verdenstoppen når det gjelder lesing. I 2017 oppga 90 % at de leser. Samtidig bygges de nasjonale lesestrategiene ned og dreier seg mer og mer mot å se lesning som en instrumentelt verktøy, for å få barn til å lære.

I 20-års publikasjonen kan du lese om hvordan Foreningen !les alltid har kjempet for egenverdien av å lese, gjennom å formidle litteratur til barn og unge. Fra den spede begynnelsen da en gruppe fra bokbransjen, med Åse Kleveland i spissen, startet arbeidet med en leselystkampanje, til årets feiring der foreningens eldste leselystaksjon tXt rundet et opplag på 2 070 000.

Om du har noen spørsmål angående publikasjonen eller ønsker å få den tilsendt kontakt redaktør Hilde Slåtto:
Email: hilde@foreningenles.no
Tlf: 941 29 000