Vil ha ny nordisk barnebokkonferanse

Tidligere i år bestemte Sølvberget i Stavanger seg for å ikke videreføre Nordisk Barnebokkonferanse (NBBK). Nå ser Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok, sammen med Lillestrømbibliotekene, på mulighetene for en ny konferanse med fokus på nordisk barne- og ungdomslitteratur.

Skrevet oktober 9, 2023 i Formidling, Nyheter, Presse

Lesere: Ole Ivar Burås Storø i Foreningen !les (t.v.) i samtale med Essey Simon Fesshaye, Ramin Al-Amirtaha, Magnus Soma Bjørnbekk og Aimar Ajax Chirico fra Sandnes vidaregåande skule.

Pressemelding 9. oktober 2023

NBBK har over flere år vært en samlende og førende drivkraft som en møteplass for den nordiske barne- og ungdomslitteraturen. Gjennom fem konferanser i regi av Sølvberget bibliotek i Stavanger (2015, 2017, 2019, 2021 og 2023), ble det nordiske perspektivet løftet sammen med en rekke aktører. Målgruppen for konferansen var bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. I august kom beskjeden fra Sølvberget om at NBBK legges ned.

Vi er mange som mener at vi fortsatt trenger en nordisk møteplass!

Derfor går Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok sammen med Lillestrømbibliotekene og ser på mulighetene for å videreføre denne viktige møteplassen.

Vi inviterer også inn de nordiske barnebokinstituttene og relevante samarbeidspartnere til dialog om mulig samarbeid.

Ved å i enda større grad ha et nordisk og internasjonalt perspektiv på de mange sakene som opptar oss som jobber tett innpå litteratur og medievaner til barn og unge, håper vi å kunne fortsette den gode kunnskapsdelingen og kompetansehevingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for.

For spørsmål kontakt:

Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør Norsk barnebokinstitutt
nisrin.maktabi.barkouki@barnebokinstituttet.no
Mobil: 40 200 116

Monica Helvig, daglig leder, Leser søker bok
mh@lesersokerbok.no
Mobil: 906 21 960

Vibeke Røgler, daglig leder, Foreningen !les
vibeke@foreningenles.no
Mobil: 977 31 830

Ragnhild Malfang, seksjonsleder, Lillestrøm bibliotekene
ragnhild.malfang@lillestrom.kommune.no
Mobil: 408 71 739