Telefonkiosker forvandles til bokdelingskiosker

100 vernede telefonkiosker i hele Norge blir nå lesekiosker hvor du kan finne bøker og annet lesestoff. Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les står bak prosjektet.

Skrevet desember 13, 2019 i Nyheter, Presse

Kul minister: Kulturminister Trine Skei Grande (V) stod for den offisielle åpningen av lesekiosken på Solli plass i Oslo. Foto: Sverre Chr. Jarild.

Den første Lesekiosken ble åpnet på Solli plass i Oslo torsdag 12. desember av kulturminister Trine Skei Grande (V).

– Vi går nå mot slutten av et langt, men fantastisk bokår. Det har vært hundrevis av arrangement på folkebibliotek rundt omkring i landet. Og når man trodde at bok-Norge hadde gjort alt, så står vi altså her midt i desember på Solli plass i Oslo og åpner landets første offisielle lesekiosk. Da forstår dere hvor utrolig kult det er å være kulturminister. Jeg håper at lesekioskene blir besøkt av både gamle og nye bibliotekbrukere. Den nye bibliotekstrategien som regjeringa la fram tidligere i høst har som mål å ny grupper. Kanskje vil folk som ikke har for vane å besøke bibliotek, gjennoppdage boka ved å stikke innom en liten finurlig rød kiosk. Tusen takk til Foreningen !les som har vært primusmotor for dette prosjektet sammen med Sparebankstiftelsen og Telenor, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) i sin åpningstale.

Avduking: Den første lesekiosken er offisielt åpnet. Foto: Sverre Chr. Jarild.

Nasjonalt tilbud
Lesekioskene blir et tilbud i hele Norge med nytt innhold og aktivitet, og skal knyttes opp til lokale folkebibliotek.

– Målet er å fylle lesekioskene med bøker og litterær aktivitet for å gjøre gode leseopplevelser lett tilgjengelig for det norske folk. Lesekioskene skal gjøre det enkelt å ta med seg og sette fra seg bøker, sier Vibeke Røgler i Foreningen !les.

Sparebankstiftelsen DNB har inngått en avtale med Telenor, som eier telefonkioskene. Oversikt over alle de 100 vernede telefonkioskene som er med i avtalen finner du her.

– Vi er svært glade for at Telenor har gitt oss ansvaret for de 100 gjenværende telefonkioskene de nærmeste årene, slik at disse ikonene kan gis et nytt innhold og sikres fremtidig bruk, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Trenger flere faddere for lesekioskene
Folkebibliotekene får oppgaven som faddere for lesekioskene i sitt område. Bibliotekene i Kongsberg, Horten, Fredrikstad, Bergen, Stavanger, Sola og Tønsberg og Færder er, i tillegg til Nasjonalbiblioteket, allerede klare som faddere. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre talte under åpningen av lesekiosken på Solli plass i Oslo.

– Bokas tid er ikke forbi. Barn, unge og voksne foretrekker å lese bøker på papir, men vi konkurrerer med mye annet. Den viktigste måten å spre lesing og leseglede på, er gjennom å vise at vi leser, snakke om at vi leser, lese høyt og lese sammen med andre. Hvis vi ikke viser glede over å lese bøker selv, så får vi heller ikke andre til å gjøre det. Lesekioskene er en måte å dele lesing på og synliggjøre at bøkene finnes rundt oss overalt selv om vi lever i ei digital tid. Det viser at vi fortsatt er i bokas tid. Vi ved Nasjonalbiblioteket skal med stor glede ta ansvar for denne lesekiosken i framtida, sa Sira Myhre.

Bokbytte: Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre besøker lesekiosken ved Solli plass for første gang. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

Foreningen !les oppfordrer flere folkebibliotek som vil knyttes opp til lesekiosker i sitt nærmiljø om å ta kontakt.

– Vi er avhengig av lokale samarbeidspartnere og oppfordrer folkebibliotek som vil bli fadder om å henvende seg til oss. Organisasjoner eller privatpersoner kan også påta seg ansvar for en lesekiosk, der det er mer hensiktsmessig, sier Røgler.

Etter den offisielle avdukingen i Oslo blir det, som en del av Bokåret 2019, åpning av Lesekiosk i Tønsberg og Horten fredag 10. januar, og på Sola 13. februar. De øvrige lesekioskene i Norge blir lansert i 2020 og 2021.

SE INNSLAG PÅ NRK ØSTLANDSSENDINGEN HER

HØR INNSLAG PÅ NRK P2 STUDIO 2 HER

HØR INNSLAG PÅ NRK P1 NORGESGLASSET HER

Kontakt:
Vibeke Røgler
Nestleder og prosjektleder for Lesekiosk i Foreningen !les
Epost: vibeke@foreningenles.no
Tlf.: 977 31 830

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997, og har i dag 40 medlemsorganisasjoner fra hele bredden av Bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Formålet er å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, NM i slampoesi og Bokstart. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad.

Les mer om Foreningen !les på: www.foreningenles.no

Om Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Les mer på: https://www.sparebankstiftelsen.no/no

###