Statsbudsjettet 2021: Overrasket og bekymret

Foreningen !les fikk overraskende nytt og er bekymret for manglende lesesatsing etter å ha lest statsbudsjettet 2021.

Skrevet oktober 9, 2020 i Bibliotek/lærer, Formidling, Meninger og innlegg, Nyheter, Presse

Bekymret: Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, er skuffet over den manglende lesesatsingen i statsbudsjettet for 2021. Foto: Kristin Strøm.

– Vi ble selvsagt overrasket over at vår organisasjon er foreslått flyttet fra Kulturrådet som tilskuddsgiver til Nasjonalbiblioteket som tilskuddsgiver. Dette hadde vi ikke fått noe forvarsel om. Nå må vi få klart for oss hva dette faktisk innebærer, sier daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll.

Foreningen !les er skuffet over den manglende lesesatsingen i statsbudsjettet. Undersøkelser viser nedgang i lesing og endring i lesemønstre, og et samlet litteraturfelt har tydelig spilt inn til både kunnskaps- og kulturministeren at det er et stort behov for en styrket satsing.

– En langsiktig satsing bør ha fokus på leselystorganisasjoner, lesing i skolen, lystlesing på fritiden og på skolebibliotek, sier Tretvoll.

– Da daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner presenterte PISA-resultatene i desember i fjor, la han vekt på at leseferdigheter er viktige for å mestre skolen og livet, og for å kunne tenke kritisk og reflektert som borger i et demokratisk samfunn. Statsråden trakk også fram viktigheten av å motivere til leselyst og leseglede. Vi er derfor litt forundret over den manglende lesesatsingen i budsjettforslaget, legger hun til.

Foreningen !les søker og mottar årlig støtte fra to ulike tilskuddsordninger hos Utdanningsdirektoratet. En pott avsatt til lesestimulering og en til prosjektmidler. Støtten herfra finansierer tiltak i skolen som årlig når rundt 300 000 barn og unge og 10 000 lærere og bibliotekarer.

– Vi er bekymret for manglende øremerking av lesestimuleringsmidler i statsbudsjettet som nå er foreslått slått sammen med midler til skole- og folkebibliotek. I 2019 var det den totale rammen 17,5 millioner kroner, hvor 14 millioner var avsatt til skolebibliotek og 3,5 millioner øremerket lesestimulering. I budsjettforslaget reduseres støtten med 3 millioner til totalt 14,5 millioner, og det framgår ikke hvordan disse midlene skal fordeles, sier Tretvoll.

Foreningen !les er en av flere aktive medlemmer i sammenslutninger av organisasjoner kalt «Aksjon skolebibliotek». Aksjonen arbeider for at alle elever i Norge skal få et bedre skolebibliotektilbud.

– Lesestimulering og skolebibliotek er gjensidig forsterkende tiltak for å bygge fremtidens lesere. Med årets budsjett må vi konkurrere om de samme midlene, som i tillegg er redusert med flere millioner. Det er uheldig og skaper et stort dilemma, sier Tretvoll.

Det er foreslått at tilskuddsordningen som private og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd fra skal kuttes fra 9,4 millioner kroner i 2020 til 6,7 millioner for 2021.

– At potten avsatt til prosjekttilskudd til tiltak i grunnopplæringen kuttes, kan potensielt få store konsekvenser for våre tiltak i skolen. Det er videre dårlig nytt for oss at det planlegges endringer i denne potten fra 2022. Framover skal tilskuddsordningen avgrenses mer enn i dag og rettes inn mot tidsavgrensede tiltak. Foreningen !les har langsiktige tiltak i skolen som har gått over mange år og som finansieres av denne ordningen, sier Tretvoll.

Foreningen !les har i flere år argumentert for at foreningen bør flyttes til post 75 grunntilskudd under kapittel «225 Tiltak i grunnopplæringa» i Kunnskapsbudsjettet, slik at tiltak i skolen sikres faste tilskudd. Med usikkerhet tilknyttet de to øvrige tilskuddsordningene fra Utdanningsdirektoratet, er dette viktigere enn noen gang, mener Tretvoll.

– En overføring til denne posten vil kunne gi oss mer stabile rammevilkår, og samtidig 300 000 barn og unge og 10 000 lærere og bibliotekarer forutsigbarhet.