Skolebibliotekar: Line H. Hjellup

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Skrevet mai 16, 2022 i Bibliotek/lærer, Nyheter


Navn:
Line H. Hjellup
Skolebibliotekar på: Spangereid skole, Lindesnes

Fortell litt om skolebiblioteket ditt?
– Spangereid skole er en barneskole med 150 elever. Skolebiblioteket er hjertet i skolen, og er plassert lett tilgjengelig for alle. Skolebiblioteket er åpent skoletiden, men ikke bemannet hele tiden.

Hva skjer på skolebiblioteket ditt nå?
– I en vanlig skoleuke har alle klassene fast tid på skolebiblioteket til «bibliotektime». Da er det kontaktlærer som har en undervisningstime på skolebiblioteket med sin klasse; formidling av litteratur og lesestimulering er hovedfokus for bibliotektimen.

Hva er den viktigste jobben du gjør som skolebibliotekar?
– Friste til leseglede! Gjennom å utvikle boksamlingen slik at den alltid er fristende, oppdatert og aktuell, samarbeide med lærere om lesestimulering for daglig lesetid og ukentlig bibliotektime, samt utvikle og tilrettelegge for leseprosjekter hvert halvår.

Hva er det elevene bruker skolebiblioteket til?
– Finne litteratur som frister til leseglede!

Hvordan legger du til rette for formidling av litteratur?
– I selve biblioteket legger jeg til rette for formidling gjennom temaorganisert litteratur som er godt merket og eksponert med framsider ut, og vi har utstillinger av ny litteratur og aktuelle temaer. Ellers har vi et skolesystem for formidling av litteratur via daglig lesetid, bibliotektimen, leseprosjekter og månedlige bokformidlingssamlinger i kantina.

Har du et artig prosjekt du vil dele?
– Et enkelt og billig, men fornøyelig leseprosjekt, er prosjekt om Andeby. Det er lett å få tak i litteratur til prosjektet dersom man spør kollegiet om å donere gamle Donaldblader og -pocket, og det finnes mange gode ideer til gjennomføring av prosjekt om tegneserier, Andeby og Donald på nettet.

Hva er det beste med å jobbe som skolebibliotekar?
– Å finne rett bok til rett elev!

Hva mener du er den største utfordringen for skolebibliotek i dag?
– Økonomi til innkjøp av ny og aktuell litteratur, samt tidsressurs til skolebibliotekarer.

Har du tre boktips?
– For begynnerleseren: den nye serien «LEO» av Arne Svingen.
– Sakprosa for yngre gutter (og jenter?): «Skogens konge» og «Tøffe maskiner» av Line Halsnes.
– Manga på norsk: Pokemon-eventyrene: «Red, Blue & Green del 1».

Vil du delta eller kjenner du noen som bør delta i denne spalten? Ta kontakt med les@foreningenles.no