Skolebibliotekar: Hans-Petter Storemyr

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Skrevet mai 9, 2022 i Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter

Navn: Hans-Petter Storemyr
Skolebibliotekar på: St. Olav videregående skole i Sarpsborg

Fortell litt om skolebiblioteket ditt?
– Skolebiblioteket ligger midt i bygget i 2. etasje med inngang fra to sider. Sitteplasser i biblioteket inkludert 6 grupperom til ca. 60 elever. Vi har også en sofagruppe med stoler og bord. God plass til å jobbe og samarbeide i grupper men ikke noe stilleområde.

– Biblioteket er stort sett betjent hver dag mellom kl. 08.30 og 15.30. Biblioteket er åpent med selvbetjent utlån fra kl. 07.30 hver dag. En bibliotekar i full stilling. Lærling som ryddehjelp og noe ekstra hjelp ved topper. Ca . 850 elever fordelt på studiespesialisering, idrettsfag og salg, service og reiseliv (yrkesfag) + påbygg til generell studiekompetanse.

Hva skjer på skolebiblioteket ditt nå?
– Vi har hatt normal drift siden februar 2022 etter to år med pandemi og en del hjemmeundervisning for elevene. Biblioteket har vært involvert i kurs i kildesøk og kildekritikk. Kurs i referansestil etc. i ulike fag og klasser. Blir ofte gjort på forespørsel fra lærere i forbindelse med prosjektarbeid.

Hva er den viktigste jobben du gjør som skolebibliotekar?
– Finne ut hvordan biblioteket kan være en naturlig del av hele skolens pedagogiske virksomhet til hjelp for elever i alle fag. Litteraturformidling av både fag- og skjønnlitteratur er også viktig. Ikke minst nyheter innenfor sakprosa som kan være aktuelt som supplement til lærebøker i mange fag. Til markedsføring bruker vi skolens kanaler som Teams, Infotavler, Facebook, nettside og Instagram.

Hva er det elevene bruker skolebiblioteket til?
– Jobbe sammen i grupper, lese og jobbe med skolearbeid. Spille sjakk, slappe av mellom undervisningsøkter. Be om hjelp til å finne fram i fysisk samling og de digitale ressursene på nettsidene våre.

Hvordan legger du til rette for formidling av litteratur?
– Flere klasser har leseprosjekter både på norsk og engelsk. Biblioteket hjelper til med finne rett bok til målgruppe. Vi hjelper til med å formidle bøker i forbindelse med fordypningsemne i norsk på Vg3. Biblioteket er sterkt involvert i litteraturuke som vi har en uke november hvert år med fokus på lesing, forfatterbesøk, konkurranser etc.

Har du et artig prosjekt du vil dele?
– Her vil jeg nevne et prosjekt som er i startfasen: Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold (HiØ), folkebibliotekene i Halden og Fredrikstad kommune, og bibliotekene ved St. Olav, Fredrik II og Halden videregående skole. Gjennom dette samarbeidsprosjektet ønsker vi å inspirere og bidra til at flere unge i prosjektkommunene gjennomfører videregående og søker høyere utdanning. Statistikk fra SSB viser at 1 av 4 som startet på høyere utdanning i 2012 sluttet. 38 prosent av de som sluttet returnerte aldri (Khrono 07.02.22)

– Målet med dette prosjektet er å øke kjennskap til bibliotek som verktøy og støttefunksjon, bidra til å minske frafall i videregående skole og gi elevene et godt informasjonsgrunnlag for å kunne velge høyere utdanning. Videre vil vi gi elevene praktisk kunnskap innen informasjonskompetanse og akademisk skriving for å lette overgangen med videregående og høyere utdanning. I henhold til Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 er det ønskelig med økt samarbeid mellom folkebibliotek, skolebibliotek og bibliotek i høyere utdanning.

Hva er det beste med å jobbe som skolebibliotekar?
– Ingen dager er like. Jobber med mye forskjellig. Det er interessant å jobbe med ungdom som målgruppe.

Hva mener du er den største utfordringen for skolebibliotek i dag?
– Som styremedlem i Norsk bibliotekforening avd. skole og norsk representant i skolebibliotekseksjonen i IFLA vil jeg nevne at lovverket er veldig uklart. Det står i opplæringsloven at elever skal ha tilgang til skolebibliotek, men det står ikke noe hva skolebiblioteket skal inneholde og på hvilken måte biblioteket kan være en del av skolen pedagogiske virksomhet. Dette er noe NBF-skole har jobbet med den siste tiden blant annet ved å sende inn høringssvar til ny opplæringslov.

– I de videregående skolene i Viken fylkeskommune er det ofte 1-2 bibliotekarer på skolene. Det er ikke slik i alle andre landsdeler. I grunnskolene er det enorme forskjeller om elevene har et bibliotektilbud. Det avhenger mye av den enkelte rektor/ledelse på hver enkelt skole. Slik at det også mange andre steder i Europa og i resten av verden. Det er erfaringen fra IFLA arbeid med skolebibliotek. IFLA sine retningslinjer for skolebibliotek er oversatt til mange språk, også norsk. De er veiledende. Ikke alt passer for norske forhold.

Har du tre boktips?
Ukrainas historie av Bjørn D. Nistad. Boka omhandler Ukrainas historie fra Kievriket oppstod og frem til i dag. Forfatteren omtaler blant annet undertrykkelsen av den ortodokse befolkningen i Polen-Litauen, kosakkopprør og unionen med Russland i 1654. Boka tar videre for seg de lillerussiske/rutenske områdenes stilling i Tsar-Russland og Det habsburgske imperium, oppbyggingen av en ukrainsk sovjetrepublikk og den ukrainske befolkningens lidelser under annen verdenskrig. Den behandler dessuten det uavhengige Ukrainas historie etter 1991, Oransjerevolusjonen i 2004 og den ukrainske statens sammenbrudd i 2014. Fremstillingen er basert på en oppfatning om at de lillerussiske/ukrainske områdene alltid har tilhørt den russiske sivilisasjon, og at det er Russland, eller Sovjet-Russland, som har reddet befolkningen fra fysisk eller kulturell utslettelse.

Klimaendringer av Rune F. Hjemås. 14 noveller om klima og miljø relatert til aktuelle hendelser innenfor klimaendringer.

Høyt – en reise i Himalaya av Erika Fatland. Himalaya bukter seg gjennom fem svært ulike land, med ulike religioner, utallige språk og vidt forskjellige kulturer. Her støter modernitet og tradisjon sammen, mens stormaktene kjemper om innflytelse. Fatland lar oss møte menneskene på nært hold, men tar samtidig leserne med gjennom utrolige landskap og svimlende høyder og presenterer ukjent verdenshistorie frem til dagens brennbare konflikter.

Vil du bidra i denne spalten eller kjenner du noen vi bør kontakte? Tips oss på les@foreningenles.no