Skolebibliotekar: Ellen Margrete Svidal

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Skrevet juni 20, 2022 i Bibliotek/lærer, Nyheter

Navn: Ellen Margrete Svidal
Skolebibliotekar på: Bryn barneskole, Oslo

Fortell litt om skolebiblioteket ditt?
– Skolebiblioteket vårt er på hele 150m2, sentralt plassert og lyst og innbydende. Biblioteket brukes aktivt i undervisningen gjennom hele skoleuka, og etter skoletid er det klubb her for elevene på mellomtrinnet, et tilbud driftet av bydelen. Vi har vært så heldige å få midler fra Sparebankstiftelsen til å oppgradere lokalet til en flerbruksarena. Det er blitt så fint med hyggelige sittegrupper og sofaer, samt planter og kunst på veggene. En stor smart-TV brukes til formidling i undervisningstid og til spill på klubben. Det er dessuten kjøpt inn masse bordspill til bruk både i og etter skoletid. Biblioteket er et godt sted å være både i og etter skoletid. Det er cirka 400 elever på skolen.

Hva skjer på skolebiblioteket ditt nå?
– Denne våren har jeg, i samarbeid med lærerne, sørget for å bygge opp klassebibliotek. Vi må sørge for at veien til bøkene er kort. Alle klasserom har nå fått bildelister på veggene slik at bøkene står med forsidene ut og frister til lesing. Klassebibliotekene fra Deichmann byttes jevnlig ut, og lærerne sørger for å være lydhøre overfor elevenes ønsker.

– Etter to år med begrenset drift som følge av korona, er det godt å se at biblioteket er blitt levende igjen. Alle klasser har faste ukentlige timer på biblioteket. Vi har høytlesing, formidling og bokprat. I tillegg er det betjent «drop in» to formiddager i uka. I storefri jobber engasjerte bibliotekassistenter på biblioteket. De gjør en fantastisk jobb med å skanne bøker, sette på plass, rydde i hyllene og merke bøker. De får også tid til å lese og kommer med boktips i form av bokanmeldelser og boktrailere.

Hva er den viktigste jobben du gjør som skolebibliotekar?
– Å skape engasjement for lesing, og bidra til at elevene får leselyst! Jeg vil gjerne bidra til å skape en positiv lesekultur på skolen i samarbeid med ledelsen, lærerne og foresatte. Dette viktige arbeidet må vi stå sammen om. Det må opplysningsarbeid til for å fremme verdien av leselyst, og jeg står gjerne i bresjen for det. Jeg har blitt invitert på FAU-møte og har holdt noen innlegg for lærerne. Sammen må vi gjøre lesing til noe positivt for elevene. Vi vil jo gjerne at de at skal se på seg selv som lesere, og at de skal fortsette å lese livet ut😊

Hva er det elevene bruker skolebiblioteket til?
– De aller fleste klassene tar seg tid til å lese på biblioteket i forbindelse med boklån. Det er et hyggelig sted å være, der de kan senke skuldrene og få gode leseopplevelser. På eget initiativ har noen ivrige lesere på mellomtrinnet dannet lesesirkler. Elevene kommer på biblioteket og leser og samtaler om bøker i storefri. Dette synes jeg er veldig positivt, og jeg legger mer enn gjerne til rette for det. Etter skoletid møtes mellomtrinnselevene på klubb her på biblioteket, der de kan drive med dataspill, TV-spill, ulike formingsaktiviteter, bordtennis eller lese tegneserier og bøker.

Hvordan legger du til rette for formidling av litteratur?
– Boksamlingen er organisert etter temaer som gjør det lettere for elevene å orientere seg. Jeg sørger for å ha forsiden ut der plassen tillater det. Nye bøker er lett synlige, likeså bøker til  tverrfaglige temaer de til enhver tid måtte holde på med. Vi har nettopp fått i gang en egen side for skolebiblioteket i Showbie (digital læringsplattform) med boktips, bokanmeldelser, boktrailere m.m. Her kan elevene dele selv og få tips fra andre. Til formidling av bøker og høytlesing bruker jeg gjerne Smart TV. Det er veldig populært med «bokkino»😊

Har du et artig prosjekt du vil dele?
– Jeg overtok ansvaret for skolebiblioteket i det koronaen startet, og har i lengre perioder dessverre ikke kunne drifte som normalt. Satser på nye muligheter for prosjekter til høsten.

Hva er det beste med å jobbe som skolebibliotekar?
– Det er inspirerende å se at så mange elever har et engasjement for lesing. De gleder seg til å komme på biblioteket, og de elsker å bli lest for. Jeg har tro på at litteraturen kan bety noe for den enkeltes liv, og det er det som gjør denne jobben så meningsfull.

Hva mener du er den største utfordringen for skolebibliotek i dag?
– Det satses på skolebibliotek i Oslo, og vi har nylig fått en skolebibliotekstandard som skal sikre et likeverdig tilbud til elevene. Jeg er redd for at det bare blir fine ord dersom det ikke følger midler med en slik satsning. Så lenge det er opp til rektor på den enkelte skole å sette av midler til skolebiblioteket, vil elevene få svært ulike tilbud.

Har du tre boktips?
– Lappjævel av Kathrine Nedrejord, Ulf er uvel av Rebecca Wexelsen og Skylappjenta av Iram Haq.

Vil du bidra i denne spalten eller kjenner du noen vi bør kontakte? Send epost til les@foreningenles.no