Skolebibliotekar: Annette Wannebo Gjerseth

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Skrevet mai 30, 2022 i Bibliotek/lærer, Nyheter

Navn: Annette Wannebo Gjerseth
Skolebibliotekar på:
Fagerholt skole, Kristiansand

Fortell litt om skolebiblioteket ditt?
– Fagerholt skole er det største skolebiblioteket i Kristiansand. Skolen var ny i 2016 og vi er en barneskole med rett over 550 elever. Jeg har hatt ansvaret for biblioteket de siste fire årene. Jeg er kontaktlærer på 7.trinn, og det passer så fint i forhold til at bibliotekassistentene kommer fra samme trinn. Det er alltid 7. trinn som søker om jobb som bibliotekassistenter hos oss. Biblioteket er lokalisert midt i bygget med amfi, mulighet for å se film, store vinduer på en av veggene, og mange gode sofaer og stoler. Hver klasse har egen timeplanfestet time på biblioteket i løpet av uka. Jeg har to timer fast, men har i tillegg to timer i uka som jeg prioriterer selv til kontorarbeid, rydding, reparering av bøker eller liknende. Jeg har også med meg en pedagog en time i uka.

Hva skjer på skolebiblioteket ditt nå?
– Vi er nettopp ferdige med en periode for hele skolen som hadde temaet LESELYST. Den perioden varte fra uke 9-16. Hele skolen hadde fokus på ulike sjangre, forfatterskap, tekstskriving og leseglede. Vår skole har i mange år hatt en fast uke på vinteren der alle klasser blir lest høyt for hver dag. Den hadde vi i år i uke 14, altså uka før påske. Før pandemien kunne elevene melde seg på bøker på kryss og tvers av klasser og trinn, men vi hadde kun klassevis i år.

Hva er den viktigste jobben du gjør som skolebibliotekar?
– Den aller viktigste jobben jeg har ut fra de timene jeg har, er å følge opp de 15 bibliotekassistentene jeg har. De er inndelt i faste grupper på tre og tre, og hver gruppe har ansvar for et fast langfri hver uke. Da er de inne i friminuttet, skanner inn i systemet bøker som er utlånt, og rydder i hyller og lager utstillinger. Uten dem hadde ikke biblioteket gått rundt.

– En annen viktig jobb er å bestille nye bøker, merke dem, og registrere dem inn i systemet. Jeg må også holde meg oppdatert på ny barnelitteratur, og kjøpe inn bøker som fenger elevene på de ulike trinn.

– Jeg har for noen uker siden hatt hjelp fra et par bibliotekarer fra folkebiblioteket til å luke ut gammel litteratur, slik at det blir mer romslig i hyllene. Man må ikke være så redd for å kaste gamle bøker for å gjøre plass til nye.

Hva er det elevene bruker skolebiblioteket til?
– Elevene bruker biblioteket til å låne bøker, stillelesing, høytlesing, forfatterbesøk, se filmatisering av bøker.

Hvordan legger du til rette for formidling av litteratur?
– Jeg har fokus på at utstillingene er inspirerende, at det er ryddig og pent, at boklistene alltid har bøker utstilt med forsiden ut, og at jeg veileder elever som er på biblioteket med klassen sin. De gangene det passer slik viser jeg frem nyinnkjøpt litteratur. Jeg forsøker også at elever som strever litt får ønske seg bøker, og at de får tilgang til de nye bøkene før de andre.

Har du et artig prosjekt du vil dele?
– I dag hadde elevene muntlig og digital presentasjon av en favorittbok. Det har vært mye jobbing fram til ferdig produkt, og i dag fikk de endelig inspirert hverandre, og vist hva de blant annet hadde jobbet med i Leselyst-perioden. Vi avsluttet også nettopp høytlesning av boka Gutten i den stripete pyjamasen på 7. trinn. Elevene hadde en egen loggbok der de underveis skrev ned lesebestillinger: for eksempel tanker, spørsmål, sammendrag, beskrivelser av ulike sanseopplevelser underveis, og beskrivelser av indre og ytre kjennetegn til ulike karakterer i boka. De tegnet også utfra ulike scener i boka, f.eks hva Bruno så utenfor vinduet sitt når han kikket ut.

– På 2. trinn hadde de et stort prosjekt med boka Tonje Glimmerdal av Maria Parr. Elevene lagde fjell, skog og daler, feiret fødselsdagen til hovedpersonen med elevskrevne invitasjoner og taler, og de fikk oppgaver etter hvert kapittel der de måtte skrive en del. Det var et vellykket opplegg som elevene likte godt. Prosjektet hadde en av lærerne fått fra en annen skole, så dette dro vi på vår skole god nytte av.

Hva er det beste med å jobbe som skolebibliotekar?
– At jeg får bidratt med å inspirere med bøker, og at jeg får kjøpt inn ny barnelitteratur som fenger. Jeg elsker også høytlesing! Det er min favorittsyssel, og ungdomsskoleelever som kommer tilbake for å hilse på, sier at de savner å bli lest for på ungdomsskolen. Det burde vi gjøre noe med! Høytlesing er en kjempefin arena for fellesopplevelser rundt en spennende bok, og er bra både for språkutvikling og språkforståelsen. Lesekompetansen er en viktig del av skolelivet og dagliglivet, og bør derfor prioriteres høyt på alle trinn.

Hva mener du er den største utfordringen for skolebibliotek i dag?
– Den største utfordringen er at jeg har altfor liten tid på biblioteket, og at budsjettet er for lite. Det skal sies at jeg har en raus rektor som har vært god til, og ser nytten av, å bevilge penger til skolens viktigste rom.

Har du tre boktips?
– Dette er bøker som har fenget veldig:
Mirakel av Palacio
Serien om William Wenton av Bobbie Peers
Lars er LOL av Iben Akerlie

Ta kontakt med les@foreningenles.no dersom du vil bidra i denne spalten eller kjenner noen vi bør kontakte.