Senterpartiet støtter Foreningen !les med en million

I sitt forslag til alternativt statsbudsjett for 2020 foreslår Senterpartiet en støtte til Foreningen !les på en million kroner.

Skrevet november 27, 2019 i Nyheter, Presse

En million: Senterpartiet og Åslaug Sem-Jacobsen (t.h.) støtter Foreningen !les og Silje Tretvoll (t.v.) med en million kroner i alternativt statsbudsjett for 2020. Foto Tretvoll: Kristin Strøm. Foto Sem-Jacobsen: Stortinget.

Statsbudsjettet 2020 ble lagt fram mandag 7. oktober. Nylig la Senterpartiet fram sitt alternative budsjett for neste år. Her framkommer det at Senterpartiet ønsker å støtte Foreningen !les med en million kroner. Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997, og som i dag har 40 medlemsorganisasjoner fra hele bredden av Bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Formålet er å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer.

– Det var viktig for meg å sikre Foreningen !les midler i vårt alternative budsjett. De sørger for formidling av norsk samtidslitteratur og stimulerer til leseglede over hele landet. Jeg er særlig opptatt av at vi skaper leselyst og glede hos barn og unge, og da trenger vi aktører som Foreningen !les som blant annet samarbeider med skoler og bibliotek, sier kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen.

– At det leses mindre bøker, særlig i den yngre delen av befolkningen, er ikke en ønsket utvikling. Vi i Senterpartiet ser på de ulike prosjektene og tiltakene til Foreningen !les som svært gode og med effekt, og vil gjerne styrke foreningens aktivitet ytterligere for å stoppe den negative utviklingen og for å få opp igjen leselysten over hele landet, legger Sem-Jacobsen til.

Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, er svært fornøyd med at Senterpartiet ønsker å støtte foreningens arbeid.

– Vi setter selvsagt stor pris på at Senterpartiet ser at vi gjør en viktig jobb for å skape leselyst og leseglede hos barn og unge, og at de ønsker å støtte dette også økonomisk, sier Tretvoll.

– Å skape lesere er et langsiktig arbeid som krever stabil innsats over tid. Da er det også nødvendig med forutsigbare rammevilkår. Lesing konkurrerer i dag om folks tid og vi ser endring i lesemønstre, så det er ekstra viktig å fortsette arbeidet med å legge til rette for økt leseglede, påpeker Tretvoll.

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997, og som i dag har 40 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i Bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Formålet er å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, NM i slampoesi og Bokstart. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad.

Les mer på www.foreningenles.no

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 928 15 434
Epost: silje@foreningenles.no