Rapport: Positive erfaringer med Bokstart

Foreningen !les har i samarbeid med Deichman bibliotek og helsestasjoner i Oslo gjennomført et treårig pilotprosjekt av Bokstart. Nå foreligger en rapport som viser at tiltaket bør få fortsette å utvikle seg.

Skrevet august 22, 2022 i Forskning, Nyheter, Presse

Språkutvikling: Et funn i rapporten om Bokstart er at helsesykepleiere opplever at prosjektet gir anledning til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling. Foto: Foreningen !les.

Pressemelding fra Foreningen !les, 22. august 2022.

Vil styrke foreldrenes rolle
Bokstart er et internasjonalt tiltak hvor hovedmålet er å skape leselyst og leseglede hos små barn. Foreningen !les har tatt initiativ til Bokstart i Norge. I tiltaket deles det blant annet ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til foreldre. Med økonomisk støtte fra danske Egmont Fonden, har Foreningen !les de siste tre årene i samarbeid med Deichman og helsestasjoner i Oslo gjennomført et pilotprosjekt i hovedstaden.

– Foreldre og foresatte har en viktig rolle når det gjelder å introdusere barna for gleden med bøker og for barnas språkutvikling. Med Bokstart vil vi styrke denne rollen, hjelpe foreldre til å skape høytlesingssituasjoner, få tilgang til bøker og til å bli bedre kjent med det lokale biblioteket og alle tilbudene som finnes der, sier prosjektrådgiver for Bokstart i Foreningen !les, Sigrun Feiring.

– Bokstart er populært i flere land og lykkes med å legge til rette for leseglede og utvikling av leseferdigheter. Foreningen !les har lenge jobbet for at Bokstart skal bli et nasjonalt prosjekt i Norge. Piloten i samarbeid med Deichman og helsestasjoner har gitt oss mange nyttige erfaringer å ta med i den videre utviklingen av prosjektet, legger hun til.

Bokstart bør fortsette
Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som oppsummerer pilotprosjektet i Bokstart. Den baserer seg på et spørreskjema til foreldre, bibliotekarer og helsesykepleiere som deltok i prosjektet, og kvalitative intervjuer med et utvalg av foreldrene.

– Målet med denne rapporten har vært å identifisere synspunkter fra helsestasjonsansatte, bibliotekarer og foreldre om Bokstart-prosjektet, sier forsker Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Sentrale funn i evalueringen er blant annet at:

  • foreldre mener det å lese sammen ga anledning til en rolig stund, der boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning.
  • foreldre mener Bokstart var et fint tilbud som de håpte var kommet for å bli.
  • helsesykepleiere og bibliotekarer mener Bokstart bør fortsette.
  • helsesykepleiere opplever at prosjektet gir anledning til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling.
  • bibliotekarene uttrykker at prosjektet gir mulighet til å nå ut til foreldre som ellers ikke leser for sine barn.

– Det er viktig at familier leser for barna sine og Bokstart-programmet kan spille en viktig rolle her. Gjennom Bokstart kan alle barn få mulighet til å oppleve høytlesing hjemme, sier Kucirkova og understreker:

– En viktig forutsetning er å ha gode bøker som er beregnet på små barn. Samtidig er det også viktig at foreldrene får veiledning om hvorfor de bør lese for barnet, og hvordan. De fleste Bokstart-programmene inkluderer derfor både bokgaver og veiledningsmateriell til foreldrene.

Bibliotekbesøk: Et av målene i Bokstart er å koble foreldre og barn tettere på det lokale biblioteket. Foto: Foreningen !les.

Høytlesing har positiv effekt
En rekke studier viser at barn som ofte blir lest for oppnår bedre lese- og språkferdigheter, har sterkere problemløsnings- og kommunikasjonsferdigheter, og en større indre motivasjon for å lese.

– At høytlesing er viktig og har en positiv effekt, både for relasjonen mellom foreldre og barn, men også for barnas språkkompetanse, underbygges av forskning. Det gir oss et godt utgangspunkt for å videreutvikle Bokstart som et prosjekt som kan skape leselyst og utvikle barns leseferdigheter, mener Feiring i Foreningen !les.

Ifølge Kucirkova er det flere språklige og sosioemosjonelle fordeler ved høytlesing.

– Det å bruke bøker som utgangspunkt for samtaler med barn, både ved å lese tekstene høyt og snakke om bildene i boka, fremmer barns språk og ordforråd. Videre gir høytlesing en mulighet for uforstyrret og felles oppmerksomhet om boka, som er en kjent forutsetning for barns språkferdigheter, sier hun.

Forhåpninger til ny lesestrategi
Framtidens lesere skapes i ung alder og Bokstart kan være en viktig inngangsport til leseglede. Feiring i Foreningen !les har forhåpninger til den kommende lesestrategien fra regjeringen.

– Vi er spente på innholdet i den nye strategien og Foreningen !les er klare til å bidra med vår kompetanse, erfaring og nettverk. Vi ser Bokstart som et naturlig tiltak inn i strategien, sier hun.

Forskeren ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger peker på noen aktuelle utviklingstrekk i Bokstart, og fremhever særlig en styrking av samarbeidet mellom helsestasjonene og bibliotekene.

– Dette er to av de viktigste aktørene i prosjektet. Barnebøkene bør velges ut fra at familiene som mottar bøkene, har svært ulike bakgrunner. Prosjektlederne kan vurdere å etablere en gruppe av foreldre som piloterer barnebøker. Dersom bøker med tekst gjøres tilgjengelige på flere språk, eventuelt i digitale versjoner, vil flere familier ha mulighet til å lese for sine barn på familiens foretrukne språk. Prosjektet vil dermed også kunne bidra til å styrke barns flerspråklige utvikling, sier Kucirkova.

Kontakt:
Sigrun Feiring
Prosjektrådgiver for Bokstart i Foreningen !les
Tlf.: 952 66 498
Epost: sigrun@foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell organisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk og Bokstart. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang. Foreningen !les er også tildelt LNU-prisen for 2021.

Les mer om Foreningen !les her

Om Bokstart
Foreningen !les har tatt initiativ til prosjektet Bokstart. Prosjektet går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre, i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Foreldre oppfordres til å lese, synge, rime og prate sammen med barna sine fra første stund. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter. Foreningen !les samarbeider med flere kommuner om gjennomføringen av Bokstart. Prosjektet er blant annet støttet av danske Egmont Fonden. Bokstart er velutprøvd internasjonalt og gjennomføres av mer enn 30 andre nasjoner verden over. Se kunnskapsoversikt her

Les mer om Bokstart her