PISA 2018: Mer leseglede, takk!

Nye PISA-resultater viser at det framover er behov for økt fokus på leseglede og lesing av skjønnlitteratur og sakprosa.

Skrevet desember 3, 2019 i Nyheter, Presse

I dag ble resultatene av PISA 2018 presentert av kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.  PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen har denne gangen hatt hovedfokus på lesing. Resultatene viser at nivået i lesing blant norske 15-åringer er over OECD-gjennomsnittet og stabilt sammenlignet med sist gang lesing var hovedområdet, i 2000 og 2009. Samtidig ser vi en nedgang i lesing for norske elever fra PISA 2015 og at det fortsatt er forskjeller mellom gutter og jenter.

– Vi ser med bekymring på at flere norske elever ser ut til å ligge på et lavt nivå i lesing og at avstanden mellom gutter og jenter øker. I sin tale i dag la kunnskapsministeren vekt på at leseferdigheter er viktig for å mestre skolen og livet, og for å kunne tenke kritisk og reflektert som borger i et demokratisk samfunn. Statsråden trakk også fram viktigheten av å motivere til leselyst og leseglede. Her er vi helt på linje med kunnskapsministeren. Vi mener økt fokus på leseglede, kritisk lesing og formidling av litteratur er sentralt for å bedre nivået på lesingen, sier daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll.

Endring i lesevaner krever ny nasjonal lesesatsing
Tretvoll legger til at det er viktig å jobbe for et større engasjement for litteraturlesing i skolen, bibliotekene og hjemmene.

– Vi har lenge etterlyst en ny flerårig, nasjonal lesesatsing med hovedvekt på leselyst, leseengasjement og interesse for litteratur fordi det nå er en endring i lesemønstre. Gjennom våre tiltak ser vi verdien av at litteratur gjøres tilgjengelig og hvordan nasjonale lesesatsinger sørger for at alle i Norge får det samme tilbudet. Vi må investere i lesing allerede fra ung alder, og da er det nødvendig med politisk satsingsvilje og felles innsats mellom ulike aktører, sier Tretvoll.

Funnene i PISA-undersøkelsen viser også at norske elevers lesevaner er i endring. Over halvparten av elevene (51 prosent) sier at de ikke leser på fritiden. Dette er en økning på 11 prosent sammenlignet med PISA 2009. Samtidig framkommer det at tiden elevene bruker til å lese på skjerm øker.

– Kunnskapsministeren er opptatt av å skaffe mer kunnskap om hvilke konsekvenser det digitale har for elevenes leseferdigheter og lesekondis. Vi er enige i at det er behov for mer forskning på dette området for å finne ut hvordan det påvirker leseinteressen og leseforståelsen blant barn og unge, sier Tretvoll.

– Samtidig vet vi at skjermbruk stjeler tid og går på bekostning av boklesing. Da er det viktig at vi legger til rette for at elevene oppdager mangfoldet i litteraturen og får muligheten til å fordype seg i bøker. Vi vet også at tilgjengelighet og god formidling av litteratur øker mulighetene og lysten til å lese. Nærhet til folkebibliotek og gode skolebibliotek med fagpersonale, og kunnskapsrike og engasjerte lærere, bidrar til at elever får tilgang til litteratur og annet lesestoff og opparbeider seg kompetanse i kritisk lesing og kildekritikk, legger hun til.

Økt etterspørsel etter lesetiltak
Tretvoll merker helt klart et økt behov for leseprosjekter i skoler og bibliotek.

– Foreningen !les har i over 20 år jobbet med en rekke lesetiltak i skolen og bibliotekene. De siste årene har vi opplevd økt etterspørsel etter alle våre prosjekter, men slik status er nå har vi ikke mulighet til å tilby våre prosjekter til alle som ønsker det. Leselyst skapes over tid. Det er en kontinuerlig prosess som må starte i ung alder og fortsette gjennom hele skoleløpet, sier hun.

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 928 15 434
Epost: silje@foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997, og som i dag har 40 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i Bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Formålet er å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, NM i slampoesi og Bokstart. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad.

Les mer på www.foreningenles.no

Om PISA
PISA (Programme for International Student Assessment) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

Les mer på www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/pisa/index.html

###