Skolebibliotek kan nå søke om bøker fra Kulturrådet

Kulturrådet innfører nå en forsøksordning der innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier for barn og unge utvides til å omfatte nær 200 skolebiblioteker over hele Norge. Søknadsfrist er 3. desember kl 13.

Skrevet november 6, 2019 i Nyheter

Foto fra Bærum bibliotek hentet fra sak på Kulturrådets sider.

Nå har Kulturrådet opprettet en forsøksordning der mange av landets skolebiblioteker vil omfattes av innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier. Innkjøpsordningene formidler i dag bøker til folkebibliotekene i Norge, men i hovedsak er skolebibliotekene ikke inkludert i ordningen.

Forsøksordningen er treårig, og skolebibliotekene må søke om å få være med i ordningen. Av budsjettmessige hensyn vil det være plass til mellom 150 og 200 biblioteker i forsøksperioden. Det kjøpes hvert år inn ca. 120 nye norske titler rettet mot barn og unge i grunnskolealder over de tre aktuelle innkjøpsordningene, og disse bøkene vil bli formidlet kostnadsfritt til bibliotekene som deltar.

Søknadsfrist for skolebibliotekene er 3. desember i år.

Les hele saken på kulturrådet.no

Søk forsøksordningen her