Millionstøtte til Foreningen !les

I sine forslag til alternative statsbudsjetter for 2021 foreslår Arbeiderpartiet en støtte til Foreningen !les på to millioner kroner og Senterpartiet en støtte på en million kroner.

Skrevet desember 3, 2020 i Nyheter, Presse

(Fra venstre): Silje Tretvoll fra Foreningen !les, Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet og Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet.

Statsbudsjettet 2021 ble lagt fram onsdag 7. oktober. Nylig la opposisjonspartiene fram sine alternative budsjetter for neste år. Her framkommer det at Arbeiderpartiet ønsker å støtte Foreningen !les med to millioner kroner, og at Senterpartiet vil støtte foreningen med en million kroner.

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997, og som i dag har 40 organisasjoner fra hele bredden av Bok-Norge som medlemmer. Foreningen !les er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningen sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge, og når gjennom ulike tiltak årlig rundt 300 000 barn og unge og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer.

– I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 foreslår vi å styrke både Foreningen !les, Leser Søker Bok og Norsk Forfattersentrum. Vi vet at barn og unge i dag leser stadig mindre. Arbeiderpartiet mener vi må stimulere til mer lesing og prioriterer derfor å styrke de ordningene vi vet fungerer, og det gode arbeidet som Foreningen !les og andre gjør, sier kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen.

Senterpartiet støtter Foreningen !les i sitt alternative budsjett med en million kroner, slik de også gjorde i sitt alternative budsjett i fjor. Da uttalte kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, følgende:

– Det var viktig for meg å sikre Foreningen !les midler i vårt alternative budsjett. De sørger for formidling av norsk samtidslitteratur og stimulerer til leseglede over hele landet. Jeg er særlig opptatt av at vi skaper leselyst og glede hos barn og unge, og da trenger vi aktører som Foreningen !les som blant annet samarbeider med skoler og bibliotek.

Foreningen !les har lang erfaring i å spre leselyst og skape lesere blant barn og unge. Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, er svært fornøyd med at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å støtte foreningens arbeid.

– Vi setter selvsagt stor pris på at begge partier ser at vi gjør en viktig jobb for å skape leselyst og leseglede hos barn og unge, og at de ønsker å støtte dette også økonomisk, sier Tretvoll.

– Å skape lesere er et langsiktig arbeid som krever stabil innsats over tid. Da er det også nødvendig med forutsigbare rammevilkår. Lesing konkurrerer i dag om folks tid og vi ser endring i lesemønstre, så det er ekstra viktig å fortsette arbeidet med å legge til rette for økt leseglede, påpeker Tretvoll.

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Epost: silje@foreningenles.no
Tlf.: 928 15 434

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997, og som i dag har 40 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i Bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningen sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, NM i slampoesi og Bokstart. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad.