Leseorganisasjoner vurderer sammenslåing

Foreningen !les og Leser søker bok har innledet samtaler som skal se nærmere på hvorvidt det er grunnlag for å slå de to organisasjonene sammen.

Skrevet desember 1, 2021 i Nyheter, Presse

Sonderinger: Leser søker bok og Foreningen !les har innledet samtaler om en mulig sammenslåiing. Øverst f.v.: Lena Jensen (foto: Leser søker bok) og Monica Helvig,(foto: Elisabeth Wathne, Moment studio). Nederst f.v.: Espen Ophaug,(foto: Fortidsminneforeningen) og Vibeke Røgler (foto: Kristin Strøm).

Pressemelding 1. desember 2021

Initiativet for å fusjonere leseorganisasjonene kom tidligere i høst i forbindelse med lederskifte i Foreningen !les og ny regjering med en mer offensiv bok- og lesepolitikk. Styrene i begge organisasjonene har vedtatt å sette i gang en prosess som skal diskutere nærmere om en sammenslåing er mulig eller ikke.

– Vi har innledet en prosess med konstruktive samtaler mellom Foreningen !les og Leser søker bok, men resultatet av samtalene er ikke gitt. Det er viktig for meg å understreke at en sammenslåing kun vil skje hvis vi ser at begge organisasjonenes formål og kjerneoppgaver kommer styrket ut av det, sier Espen Ophaug, styreleder i Foreningen !les.

– Vi er i dialog, sier styreleder i Leser søker bok, Lena Jensen, og legger til:

– En sammenslåing kan forsterke arbeidet med å skape leselyst og leseglede for alle, og spesielt for de som leser i motvind.

En arbeidsgruppe med representanter fra Foreningen !les og Leser søker bok har nå startet sonderinger. Det er årsmøtene i foreningene som skal fatte endelig vedtak.

Kontakt:

Leser søker bok:
Monica Helvig
Daglig leder
Epost: MH@lesersokerbok.no
Tlf.: 906 21 960

Lena Jensen
Styreleder
Epost: Lena.Jensen@oslobystyre.no
Tlf.: 913 00 169

Foreningen !les:
Vibeke Røgler
Konstituert daglig leder
Epost: vibeke@foreningenles.no
Tlf.: 977 31 830

Espen Ophaug
Styreleder
Epost: espeno@venstre.no
Tlf.: 952 08 619

Om Leser søker bok
Leser søker bok har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Hvert år støtter foreningen mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagte for ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med forfattere, tegneserieskapere, illustratører og forlag, og har støtteordninger for dem som ønsker å lage og gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne. Foreningen samarbeider med folke- og fengselsbibliotek over hele landet som inngår i et nettverk av Bok til alle-bibliotek. Bibliotekene koordinerer også leseombud – frivillige som leser høyt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. Leser søker bok driver også den eneste søketjenesten for tilrettelagt litteratur – boksøk.no. Målet til Leser søker bok er et reelt, kulturelt demokrati. Alle uansett leseferdighet, skal få tilgang på gode leseopplevelser.

Les mer Leser søker bok her

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk og Bokstart. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang.

Les mer om Foreningen !les her