AVLYST: Offisiell åpning av to lesekiosker i Oslo

Onsdag 18. mars klokken 12:00 er det offisiell åpning av to lesekiosker ved Rådhuset i Oslo. Ordfører Marianne Borgen står for åpningene. Klasse 5A ved Lakkegata skole og 6. trinn ved Tåsen skole vil være til stede.

Skrevet mars 10, 2020 i Nyheter, Presse

Dato: Onsdag 18. mars 2020
Klokkeslett: 12:00 – 13:00
Oppmøtested: Ved telefonkiosken ved krysset Rådhusgata 29 / Rosenkrantzgate
Servering: Boller ved Lesekiosk nr. 2: Akershus kai nordre v/skur 28

100 vernede telefonkiosker rundt omkring i Norge blir nå lesekiosker, hvor innbyggerne kan finne bøker og annet lesestoff. Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les står bak prosjektet.

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les, og er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet skal fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker og litterær aktivitet for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig for det norske folk.

Sparebankstiftelsen DNB har inngått en avtale med Telenor om å benytte disse 100 ikoniske, vernede telefonkioskene de neste ti årene. Foreningen !les skal fylle lesekioskene med bøker, oppfordre folk å «gi en bok – ta en bok», og sørge for at det blir ulik litterær aktivitet i tilknytning til lesekioskene.

Program:
12:00 Velkommen ved Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les
12:03 Tale ved ordfører Marianne Borgen
12:10 Offisiell snorklipping ved ordføreren og to elever
12:13 Kulturelt innslag ved forfatter Lars Joachim Grimstad
12:20 Vi går i samlet flokk til neste Lesekiosk, ca. 200 meter.
12:30 Ordfører Marianne Borgen sier noen ord og elever står for snorklipping.
12:36 Kulturelt innslag ved forfatter Mari Moen Holsve
12:43 Avslutning ved Vibeke Røgler, prosjektleder for Lesekiosk, Foreningen !les
12:46 Bok og bolle
13:00 Arrangementet er ferdig

NB! Denne dagen blir også den fjerde av i alt tjue offisielle lesekiosker i Oslo klargjort for bruk. Den er plassert i Refstadsvingen 1 på Bjerke.

Kontakt:
Vibeke Røgler
Prosjektleder for Lesekiosk, Foreningen !les
Tlf.: 941 29 000
Epost: vibeke@foreningenles.no