Invitasjon: Åpning av Norges første lesekiosk

Hvordan ser landets første Lesekiosk ut? Vi inviterer til offisiell åpning med kulturminister Trine Skei Grande (V) og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre torsdag 12. desember klokken 1730 på Solli plass i Oslo.

Skrevet desember 5, 2019 i Presse

100 vernede telefonkiosker rundt omkring i Norge skal bli lesekiosker med bøker og annet lesestoff. Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les står bak prosjektet. Den første åpnes på Solli Plass (Sommerrogata 17).

Program:
17:32 Velkommen ved Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les
17:34 Tale ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)
17:38 Offisiell avduking av Lesekiosk ved statsråden
17:42 Kulturelt innslag ved Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen
17:52 Tale ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre
17:55 Avslutning ved Ragnhild Mathisen, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Telenor Norge og André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB
17:59 Alle som vil kan signere en bok og sette den fra seg i Lesekiosken

Vennlig hilsen

Silje Tretvoll                                         André Støylen
Daglig leder                                         Administrerende direktør
Foreningen !les                                    Sparebankstiftelsen DNB
Tlf.: 928 15 434                                    Tlf.: 950 69 536
Epost: silje@foreningenles.no               Epost: Andre.Stoylen@sparebankstiftelsen.no