Ingen ny nasjonal leselyststrategi nå

I desember fremmet Sosialistisk Venstreparti (SV) representantforslag på Stortinget om å utarbeide en ny nasjonal leselyststrategi. Stortinget har nå ferdigbehandlet saken. Forslaget fikk ikke flertall.

Skrevet mars 19, 2021 i Nyheter

Foto av Pezibear fra Pixabay.

Forslaget ble fremmet av stortingspolitikerne Mona Fagerås, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård fra SV i desember 2020.

Forslaget ble fremmet i et såkalt representantforslag, et forslag som representantene selv legger fram for Stortinget. Slike forslag inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 8) og kalles ofte «Dok 8-forslag».

I dokumentet tok de blant annet opp følgende:

Situasjonen for lesing i Norge i dag tilsier at det fortsatt er behov for at det satses på å skape økt leselyst og bedre leseferdigheter. En ny nasjonal leselyststrategi bør utarbeides og det bør settes av midler til dette. Leseevne blant barn og unge er sentralt når man fremover skal bygge Norge som kunnskapsnasjon.

En lesestrategi skal skape økt interesse og engasjement for lesing og litteratur blant barn og unge. Alle barn og unge skal ha like muligheter, og dermed bør alle ha tilbud om skolebibliotek på sin skole.

Nasjonale leselystorganisasjoner når bredt ut og er sentrale i å skape leselyst blant barn og unge. En nasjonal lesestrategi bør sikre leselystorganisasjonene stabile, forutsigbare rammevilkår og midler de kan søke på. Forslagsstillerne mener situasjonen for leselystorganisasjonene ikke er stabil slik den er i dag.

Les hele representantforslaget her

Stortinget behandlet dok-8-forslaget 11. mars 2021. Saken ble debattert og det ble votert i Stortinget. Saken er nå ferdigbehandlet. Den fikk ikke flertall.

Se debatten i Stortinget her