Gratis Bokstartseminar 20. oktober 2023

Foreningen !les inviterer til seminaret, Bokstart – språk og lesing fra første stund, 20. oktober 2023 på Sentralen i Oslo. Seminaret er gratis!

Skrevet oktober 11, 2023 i Formidling, Nyheter, Presse

Bokstart – Språk og lesing fra første stund
Dato: Fredag 20. oktober
Klokken: 09:30-15:30
Sted: Marmorsalen, Sentralen i Oslo, Øvre Slottsgate 3.

Bokstart er et internasjonalt anerkjent prosjekt som oppmuntrer voksne til å lese sammen med barn fra de er små. Helsestasjoner, bibliotek og barnehager samarbeider om å sikre flere barn gode opplevelser med bøker fra tidlig alder, blant annet ved å gi barn og deres foresatte bokgaver.

At det å lese sammen med små barn er viktig og har en positiv effekt, både for relasjonen mellom barn og voksne og for barns språkutvikling, underbygges av forskning (se for eksempel Kucirkova & Grøver, 2022). Å lese sammen gir barnet innsikt i omverden, ord for egne opplevelser og følelser, og bidrar til å skape trygge og gode relasjoner mellom barn og voksne.

– På seminaret vil vise fram eksempler på hvordan vi kan samarbeide om å fremme lesing og små barns språkutvikling. Det vil handle om hvordan vi sammen kan bygge en lesekultur, og jobbe for å få foresatte og alle som jobber med små barn med på laget. På programmet er også foredrag om forskning på lesing og lesefremmende tiltak rettet mot familier med små barn, sier prosjektansvarlig for Bokstart i Foreningen !les, Sigrun Feiring.

Seminaret er for bibliotekarer, helsearbeidere, barnehageansatte og andre som jobber med barns språkutvikling, og alle som er opptatt av litteraturformidling rettet mot små barn og familier.

Seminaret varer fra kl 09:30 – 15:30, og vil også bli strømmet.

PROGRAM

Registrering og kaffe fra kl. 09.00.

Programleder for dagen er journalist og formidler Kristine Magnesen. Litteraturformidler Trygve Ramnefjell leser og forteller fra småbarnsbøker i løpet av dagen.

09:30-10:25
Velkommen ved Foreningen !les

FOREDRAG: Barn, litteratur og livsmestring
Signy Marie Kværneng Stoltenberg er psykologspesialist ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har skrevet boken, Barn, litteratur og livsmestring. Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling (2020).

Kort pause

10:35-11:30
FOREDRAG: Bookgifting makes families read – Early reading programs from all around the world and results from Finland’s first program.
Emmi Jäkkö er leder i den finske leseorganisasjonen Lukukeskus/Läscentrum. Prosjektet En läsgave til barnet er en nasjonal satsing i Finland som støtter småbarnsfamilier i å lese sammen. Foredraget er på engelsk.

FILM: Bibliotek + helsestasjon = sant (varighet: 4 min.)

Lunsj – tretti minutter

12:00-13:00
FOREDRAG: Stille! Hvordan skape inkluderende flerspråklige fellesskap
Anita Berge er flerspråklig rådgiver i bydel Søndre Nordstrand. Hun har jobbet med prosjektet Stille! i Jettegryta barnehage, hvor hun har utforsket hvordan formidling av ordløse bildebøker kan skape fellesskap i en flerspråklig barnegruppe.

FOREDRAG: Å lese med småbarn: Kroppen, leken og litteraturen
Hilde Dybvik er førstelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, der hun underviser i barns språk, barnelitteratur og barnekultur. Hun har skrevet boken Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen (Cappelen Damm 2023).

Kort pause

13:10-14:10
ERFARINGER: Les for meg på samisk!
Päivi Alanen er litteraturformidler ved Sametingets bibliotek. Hun er prosjektleder for det samiske Bokstart-prosjektet, Les for meg!, som tilbyr til gavebøker til samiske barnefamilier.

FOREDRAG: Leselyst med de minste – sammen om leselyst
Troels Posselt er prosjektansvarlig i Foreningen !les. Høsten 2023 ble nettkurset og ressursen, Leselyst med dei minste – saman om lesekultur, publisert på bibliotekutvikling.no. Kurset er en verktøykasse for å fremme start med lesing gjennom en målrettet satsing i kommunene med biblioteket som pådriver.

FOREDRAG: Förundran – Bokstart i Värmland i Sverige
I Sverige er Bokstart et nasjonalt tiltak. Annica Hagel Arvidsson jobber med bibliotekutvikling i Region Värmland i Sverige. Sammen med Malin Jansson, biblioteksjef i Åsnes kommune, vil hun fortelle om satsningen, Förundran, og samarbeidet mellom profesjonene – bibliotek, helsestasjoner og barnehager – for å fremme språk og lesing fra barna er små.

Kort pause

14:20-15:30
ERFARINGER: Bokstart Fredrikstad
Sylwia Janina Stasiak er barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset Fredrikstad, og forteller om sine erfaringer som initiativtaker og koordinator for Bokstart i kommunen.

SAMTALE: Sammen om lesing
Hvordan kan vi sammen samarbeide om å fremme barns språk og tidlig lesestart, og bygge en kultur for lesing? Panel: Oddmund Kårevik (Viken fylkesbibliotek), Päivi Alanen (Sametingets bibliotek) med flere. 

FOREDRAG OG FORMIDLING: Baby på bib – lesesirkel for babyer
Baby på bib er et nytt tilbud for babyer og foreldre som leser gode pekebøker sammen. Una Molvig og Sigrid Skarseth er barnebibliotekarer i Deichman.

Avslutning.

Programslutt ca. kl. 15:30.
Samtaletorg: Er du nysgjerrig på Bokstart eller har gjort deg noen viktige erfaringer? Etter programmet er du velkommen til å møte og snakke med prosjektledere for ulike Bokstart-tiltak!

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektansvarlig for Bokstart i Foreningen !les, Sigrun Feiring: sigrun@foreningenles.no

Vi har fortsatt noen ledige plasser. Meld deg på i dag for å sikre deg en plass!

Nederst på siden finner du også mulighet for å melde interesse for strømmingen av arrangementet. En lenke til strømmingen vil bli sendt ut i forkant av seminaret.   

Les personvernerklæring for Foreningen !les

Kontakt:
Sigrun Feiring
Prosjektansvarlig i Foreningen !les
Epost: sigrun@foreningenles.no