Foreningen !les på Slottet

Sammen med biblioteksjef Knut Skansen fra Deichman og professor Marte Blikstad-Balas, ble Foreningen !les invitert tilbake til en ny arbeidslunsj om lesing – denne gang på Slottet.

Skrevet mai 23, 2022 i Nyheter

Professor ved UiO, Marte Blikstad-Balas og daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, var invitert til Slottet sammen med biblioteksjef Knut Skansen.

Kronprinsessen er svært opptatt av unges lesevaner og inviterte en rekke aktører til en arbeidslunsj om lesing på Skaugum i fjor høst.

Kronprinsessens nærmeste medarbeidere ønsket å ta dette et hakk videre, og inviterte oss til et åpent, uoffisielt drodlemøte på Slottet. Denne gangen uten Kronprinsessen.

Vi snakket om hva som gjøres av ulike tiltak allerede, om forskning og hva vi vet og har erfart. I tillegg var det et ønske fra Slottet å få innspill til hva de, og Kronprinsessen, kan gjøre for å øke barn og unges leselyst og -evner. De var også svært opptatte av hva vi kan gjøre for å få foreldre til å lese mer for barna sine.

Det ble satt av snaue to timer til lunsj og en konstruktiv og entusiastisk samtale om Bokstart, lesende rollemodeller, formidling, høytlesing, Sommerles, lesing på papir versus digitalt, den negative fremstillingen av lesingens kår og av leseren, gode eksempler fra egen portefølje og fra Deichmanske mange gode tiltak, det viktige skolebiblioteket samt diverse forskning på feltet. I tillegg til hva en kommende leselyststrategi kan inneholde.

Det blir spennende å se hva dette kan bli, men at Kronprinsessen og Slottet ønsker å bidra inn i et nasjonalt tiltak, virker lovende.