Foreningen !les på Se og les 2024

Foreningen !les deltar på Se og les i Bergen i februar 2024. I forkant av konferansen arrangerer vi et miniseminar om litteratur, kritikk og medvirkning. Under selve konferansen er vi deltakere i panelet, Å skape lesere, og leder programposten, Uprisen: Leseren, kritikeren og forfatteren.

Skrevet januar 11, 2024 i Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter, Presse

Se og les er en barne- og ungdomsbokkonferanse i regi av Bergen Off. Bibliotek. Konferansen er fra 12. til 14. februar og henvender seg til alle som jobber med barne- og ungdomslitteratur, ansatte i bibliotek, lærere eller andre fagfolk med interesse for feltet.

Foreningen !les har i lang tid arrangert et miniseminar i forkant av konferansen. Det vil vi også gjøre denne gangen.

 

Mandag 12. februar klokken 0930-1215 i Storsalen på Hovedbiblioteket:

 

Litteratur, kritikk og medvirkning
Hvordan kan man involvere barn og unge i lesingen av samtidslitteratur? Hvilken rolle kan litteraturkritikk og kritisk lesing spille i denne sammenhengen? De tre programpostene i dette miniseminaret vil se nærmere på litteraturkritikk, medvirkning i lesetiltak og i samarbeid med skolebiblioteket.

09:30 Velkommen Foreningen !les

09:35 Hvorfor så kritisk? Kan vi ikke bare anbefale gode bøker?
Eirik Vassenden, litteraturkritiker og professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, forfatter av boken Kritikerens spøkelse.

10:20 Pause

10:30 Litteraturpriser: Om medvirkning og kritisk lesing i skolen
Christian Goveia Jacobsen, pedagog og rådgiver i Foreningen !les med prosjektansvar for Bokslukerprisen, og Troels Posselt, pedagog og rådgiver i Foreningen !les med prosjektansvar for Bokprat og Les og lek.

11:15 Pause

11:25 Elevmedvirkning og samarbeid med skolebiblioteket
David Kvamme Høvik, litteraturformidler og bibliotekansvarlig, og Bjørn Berge og Hedda Skjøtskift Johannesen, elever i Vg3 Kunst, design og arkitektur, ved Årstad vgs.

12:00 Oppsummering og spørsmål 

12:15 Slutt

Seminaret retter seg mot lærere, bibliotekarer, formidlere og kritikere.

Se event her

Les mer om seminaret og påmelding her

 

Tirsdag 13. februar klokken 1315-1400

 

Å skape lesere
I Danmark, Sverige og Norge arbeides det med å øke interessen for lesing. En ny lesestrategi lanseres i Norge på nyåret. Hvilke muligheter åpner denne for? Og hva skjer i våre naboland som vi kan la oss inspirere av?

Karen Frøsland Nystøyl samtaler med et engasjert panel: Leder av Kulturrådet Sigmund Løvåsen, forfatter Michael Stilson, biblioteklærer Marte Tovsrud Syverinsen ved Tøyen skole, Troels Posselt fra Foreningen !les.

Les mer her

 

Tirsdag 13. februar klokken 1415-1500

 

Uprisen: Leseren, kritikeren og forfatteren!
Uprisen har siden 2007 engasjert titusenvis av ungdommer gjennom fordypning og kritisk lesing av norske skjønnlitterære ungdomsbøker. Hvordan klarer Uprisen å skape engasjement blant unge lesere? Hvorfor er det viktig at ungdom får medbestemmelse og kan si sin mening om bøkene som er skrevet for dem? Og hvordan opplever forfatterne å bli lest med et kritisk blikk av målgruppa?

I panelet:
Leserne Frida Emberland Fossland og Øyvind Johann Ebne Sørvik fra kritikerklassen ved Bø ungdomsskole.
Forfatter og tidligere vinner av Uprisen, Neda Alaei.
Litteraturkritiker i Aftenposten, Guri Fjeldberg.
Samtalen ledes av Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les.

Les mer her