Foreningen !les: Kunngjøring av årsmøtet 2021

I henhold til Foreningen !les sine vedtekter kunngjøres det med dette at ordinært årsmøte er satt til tirsdag 11. mai kl. 12-14. Møtet planlegges fysisk, men det forberedes også at dette kan måtte avholdes digitalt grunnet koronapandemien. Detaljert informasjon om kommer nærmere årsmøtet.

Skrevet januar 6, 2021 i Nyheter

I henhold til vedtektene sendes innkalling, saksliste og dokumenter ut en måned før årsmøtet, det vil si tirsdag 13. april. Innkallingen skal inneholde opplysninger om saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, budsjett for inneværende år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker. Innkalling og årsmøtepapirer sendes ut per epost.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være meddelt skriftlig til styret senest en måned før årsmøtet. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt til årsmøte!

Med vennlig hilsen Foreningen !les

Silje Tretvoll
Daglig leder
Epost: silje@foreningenles.no
Tlf.: 928 15 434