Foreningen !les: 25 år i leselystens tjeneste!

Siden starten i 1997 har Foreningen !les utviklet seg til å bli en organisasjon som driver både veletablerte kjernetiltak og nyskapende formidlingsprosjekter. Samarbeid med norsklærere og bibliotekarer har vært spesielt viktig for foreningen gjennom 25 år.

Skrevet oktober 12, 2022 i Bibliotek/lærer, Meninger og innlegg, NyhetertXt-aksjonen i ungdomsskolen har vært med oss fra begynnelsen, og er fortsatt populær blant både elever, lærere og bibliotekarer. Årlig deltar over 120 000 unge lesere i tXt. Dette har vært et stabilt tall siden aksjonen ble et gratis tilbud til alle skoler i 2003 takket være midler i lesestrategien, «Gi rom for lesing». Aksjonen har beholdt sin egenart med et bredt utvalg av tekster innen ulike sjangre, men den har også fornyet seg med et tettere samarbeid med Uprisen – årets ungdomsbok og bedre digitale ressurser og en mer gjennomarbeidet lærerveiledning.

Vi har brukt txt-aksjonen som inspirasjon til videre lesing. Vi har også bestilt opp titlene til skolens bibliotek, og anbefalt disse til elevene. Mange har derfor endt opp med å lese hele verk. (Lærer)

Elevmedvirkning og kritisk lesing
Foreningen !les har jobbet mye med elevmedvirkning, kritisk lesing og litterære samtaler. Vi engasjerer barn og unge i alle våre prosjekter, og gir dem medbestemmelse og kanaler hvor de kan ytre sine meninger om litteratur. For oss er det viktig å tilrettelegge for gode leseopplevelser, snakke positivt om leserne og litteraturen, og utfordre både den litterære smaken og lesenivået hos elevene. Vårt mål er å presentere et mangfold av litteratur innen ulike tema og sjangre for å gi hver enkel mulighet til å finne en bok som kan passe eller inspirere til å prøve noe nytt.

Litteraturprisene våre utfordrer og skaper gode diskusjoner rundt omkring i norske klasserom. Ved å gi elevene et konkret oppdrag – kåre den beste boken – opplever vi at de får et eierskap til egen lesing og en mulighet til å mene noe om litteraturen som skrives for dem. Gjennom en slik metode ser mange verdien av å lese konsentrert og sammenhengende, og får en forståelse for at litteratur kan være en samtalestarter om eget og andres liv, og om samfunnet og verden de er en del av.

Hvert år erfarer vi at elever som aldri leser bøker har blitt lesere som direkte konsekvens av prisarbeidet. En årlig tilbakemelding fra lærere og elever, er også at de opplever at klassemiljøet blir bedre. Dermed har også lesing og litteratur en sosial effekt.

Dette har vært en opplevelse som jeg håper jeg får oppleve igjen og at flere får oppleve. Det har utvilsomt skapt et samhold i klassen og en modning jeg ikke forutså. Nå har jeg veldig fine elever i denne klassen, men de representerer alle nivå, og jeg syns det unike er at de har fått blomstre på ulike tidspunkter i prosjektet. Ikke minst har de sterke elevene fått utfolde seg samt bidratt til å dra med de svakere. (Lærer)

Lærersamarbeid
Et tett samarbeid med lærere er sentralt i vårt arbeid. Vi vektlegger ikke primært lesehastighet eller -mengde, men at litteraturen skal bidra til refleksjoner, tanker og samtaler. Vi er en støttespiller for lærerne og lager et rammeverk som gir dem verktøy til hvordan de kan jobbe med litteratur tilpasset lærerplaner og kompetansemål. Vi er takknemlige for det gode samspillet vi har med skoler og tar tildelingen av LNU-prisen for 2021 som et signal om at våre prosjekter også blir anerkjent og godt mottatt av lærere rundt omkring i landet.

Takk for SUPER lærerveiledning, som har vært så god og grundig at det har vært en lek å komme gjennom de ulike utdragene. Oppgaver og aktiviteter til utdragene har også vært en fulltreffer hos både barn og voksne. (Lærer)

Kommende skolestartere
Foreningen !les jobber ikke bare for dem som allerede er lesere og i skolealder. Gjennom tiltaket Bokstart er målet å gi barn gode leseopplevelser allerede fra spedbarnsalder av. I Bokstart deler vi ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjoner og bibliotek. Bokstart skal styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter. En rekke studier viser at barn som ofte blir lest for oppnår bedre lese- og språkferdigheter, har sterkere problemløsnings- og kommunikasjonsferdigheter, og en større indre motivasjon for å lese.

De tre siste årene har vi gjennomført en pilot i samarbeid med Deichman og helsestasjoner i Oslo. Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som oppsummerer piloten. Viktige funn er blant annet:

  • Foreldre mener det å lese sammen ga anledning til en rolig stund, der boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning.
  • Helsesykepleiere opplever at prosjektet gir en anledning til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling.
  • Bibliotekarene uttrykker at prosjektet gir mulighet til å nå ut til foreldre som ellers ikke leser for sine barn.

De neste tjuefem
Der Foreningen !les før gjorde noen spenstige innhopp på litteraturfeltet, har vi i dag blitt en sentral midtbanespiller. Vi er ikke bare en aksjon, men en ressurs som løfter fram leseren, lesingen og litteraturen. Vi vet ikke hvor de neste 25 årene bringer oss, men vi vet at vi må videreutvikle allerede eksisterende tiltak og være nyskapende i vårt formidlingsarbeid for å fortsette å gi ulike målgrupper tilgang til litteratur og gode leseopplevelser. Vi må bygge videre på den grunnmuren og kulturen vi har utviklet til nå, men også tenke nytt og være kreative. Vi vet at mange leser, at vi må ta vare på leserne vi har, men at vi også må finne nye veier inn til nye lesere. Vi vet at samarbeid med andre, lære av andre, men også dele våre erfaringer og vår kunnskap, er viktig. Regjeringen har varslet en ny leselyststrategi, og vi er motiverte til å bidra med vår kompetanse og formidlingsglede, slik at enda flere barn, unge og voksne kan få oppleve gleden ved å lese litteratur i årene fremover. Vi i Foreningen !les vil takke alle lærere på ulike trinn i norsk skole for måten dere har tatt imot oss på og tatt i bruk våre tiltak. Vi ser frem til flere gode samarbeid framover.


På vegne av Foreningen !les
Daglig leder Vibeke Røgler
vibeke@foreningenles.no

Om Foreningen !les:
– Ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge.
– Etablert i 1997, har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge.
– Finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet.
– Når gjennom ulike tiltak årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer.
– Har tiltak i skolen og på andre arenaer. Står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk og Bokstart. Alle tiltakene er gratis og nasjonale.
– Mottok i 2011 Askeladdprisen, som deles ut hvert annet år av IBBY – Norsk Barnebokforum. NBU-prisen i 2013 og bokbransjens hederspris, Gullegget, 2017. Foreningen !les har vært nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), fem ganger, sist i 2021. Samme år mottok foreningen LNU-prisen.

NB! Denne teksten stod på trykk i Norsklæreren #3/2022.