Foreningen !les på europeisk toppmøte i lesing

EURead er et nettverk av europeiske organisasjoner som jobber med lesing, litteratur og utdanning. Den 3.-4. juni deltar daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, på EUReads generalforsamling i Athn i Hellas.

Skrevet juni 3, 2024 i Nyheter, Presse

Nettverk: Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, deltar på EUReads generalforsamling i Athen 3.-4. juni 2024.

– Gjennom dette nettverket møter vi over 30 organisasjoner fra over 20 land. For oss er det en viktig arena der vi får utveksle erfaringer og kompetanse, diskutere strategier og promotere det arbeidet vi gjør i Norge. Det blir ekstra interessant å delta i år etter at regjeringen her hjemme nylig lanserte leselyststrategien Sammen for lesing, sier Røgler.

Den greske hovedstaden, Athen, er vertskap for årets EURead-nettverk. Tema er «Promoting literacy in a changing world», og på programmet er foredragsholdere fra 15 forskjellige land med spesialkunnskap om lesing, lesetiltak og utdanning. Blant foredragsholderne finner vi Dr. Jörg F. Maas, administrerende direktør for Reading Foundation (Tyskland), Diana Gerald, administrerende direktør i Book Trust (England, Wales, Nord-Irland), og Gerlien van Dalen, administrerende direktør for Reading Foundation (Nederland). Samtidig blir det lagt opp til presentasjoner fra de ulike deltakerlandene.

– Vi har mange gode tiltak i Foreningen !les og blant andre norske aktører som er spennende å fremme i denne sammenhengen. Måten vi organiserer våre litteraturpriser på med involvering og medbestemmelse fra unge lesere selv, er eksempler på tiltak de øvrige landene er nysgjerrige på. Det samme gjelder koblingen vi har mellom kultur- og kunnskapssektoren. Det er ikke vanlig for de andre organisasjonene å jobbe så tett mellom disse to områdene. Her har Foreningen !les en unik posisjon som vi vil synliggjøre, samtidig som det jo er interessant at leselysstrategien er et samarbeid mellom det norske Kultur- og Kunnskapsdepartementet. Jeg ser for meg at dette vil være nyttig å diskutere med det europeiske lesenettverket, sier Røgler.

Under konferansen i Athen vil det også bli diskusjoner om betydningen av nye medier, strategiutvikling og hvordan vi sikrer at lesing er på høyt på agendaen hos nasjonale og europeiske politikere.

Lesefremmende tiltak har aldri vært viktigere enn nå. Den årlige generalforsamlingen i EURead vil blant annet fremheve verdien av å investere i lesing, leseferdigheter og utdanning for å sikre økonomisk vekst, individuell utvikling og sosial integrasjon. I lys av det kommende europeiske valget, vil EURead og dets medlemmer sørge for at promotering av lesing er nøkkelen for fremtiden til Europa og alle innbyggerne, sier Dr. Jörg F. Maas.

I tillegg til generalforsamlingen vil deltakerlandene delta på konferansen «Literacy and Democracy in the Era of Technology and Information: Facts, Challenges, Strategies». Her blir det faglig bidrag fra professor Adriaan van der Weel (Universitetet i Leiden, Nederland), professor Venetia Apostolidou (Aristotle universitet i Thessaloniki) og Marc Lambert (Book Trust, Skottland).

Følg arrangementet på LinkedIn og andre sosiale medier under #EURead.

Kontakt:
Vibeke Røgler
Daglig leder Foreningen !les
Tlf.: 977 31 830
Epost: vibeke@foreningenles.no

Om EURead
EURead ble grunnlagt i 2000 og er et konsortium av 34 organisasjoner fra 23 europeiske land, som kontinuerlig utveksler kunnskap og ekspertise for å utvikle ideer og strategier rettet mot å fremme lesing. Nettverket inkluderer noen av de mest innflytelsesrike organisasjonene dedikert til leseferdighet og lesing, som Stiftung Lesen, Stichting Lezen, Book Trust, The Scottish Book Trust, Federation of European Publishers, The Finnish Reading Center, Foreningen !les og «Children’s Books» Fundament i Bulgaria.

Les mer her

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som skaper lesere og bygger lesekultur. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 500 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk, Bokstart og Les og lek. I 2013 fikk Foreningen !les NBU-prisen og 2017 bokbransjens hederspris, Gullegget. Foreningen !les ble tildelt LNU-prisen for 2021. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang. I tillegg er Foreningen !les sitt prosjekt Uprisen – årets ungdomsbok nominert til ALMA 2023 og ALMA 2024.

Les mer her