EURead: Foreningen !les på toppmøte om lesing

Bulgaria er vertskap for den årlige generalforsamlingen til EURead. Målet er å synliggjøre lesefremmende arbeid og se nærmere på spørsmål om leseferdigheter i europeiske land. Foreningen !les representerer Norge på toppmøtet i Sofia 5. og 6. juni 2023.

Skrevet juni 2, 2023 i Nyheter, Presse

Toppmøte: Daglig leder i Foreningen !les deltar på toppmøte om lesing i Sofia i regi av EURead. Foto: Naomi Garseth.

Den bulgarske hovedstaden er vertskap for årets generalforsamling i EURead. Dette er første gang det europeiske lese- og skrivenettverket finner sted utenfor Brussel. Under mottoet «Literacy across Europe: Reading is the Key», vil toppmøtet samle eksperter fra 20 land innenfor leseferdighet, lesefremmende arbeid, utdanning, forlagsarbeid og kommunikasjon. Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, ser frem til å utveksle erfaringer med representanter fra ulike europeiske organisasjoner.

– Foreningen !les har vært en del av EURead siden 2015. For oss er det viktig å tilhøre et slik nettverk med kunnskapsrike organisasjoner som jobber med mange av de samme spørsmålene som oss. I en tid hvor vi leser mindre litteratur og opplever at leseferdighetene er svakere enn før, er det spesielt viktig at vi deler både kompetanse og erfaringer med hverandre. Det blir interessant å høre perspektiver fra de øvrige landene under toppmøtet i Sofia, sier Røgler.

Blant foredragsholderne finner vi blant annet medlemmer av EURead-styret, Dr. Jörg F. Maas, administrerende direktør for Reading Foundation (Tyskland), Diana Gerald, administrerende direktør i Book Trust (England, Wales, Nord-Irland), og Gerlien van Dalen, administrerende direktør for Reading Foundation (Nederland). Konferansen legger opp til erfaringsutvekslinger og presentasjoner av ulike prosjekter og initiativ for å fremme lesing på nasjonalt og globalt nivå.

– De siste studiene fra OECD og forskjellige forskningsinstitutter har tydelig dokumentert at lesekompetanse aldri har vært så dårlig som i dag. Mer enn 70 millioner europeere mangler disse grunnleggende ferdighetene og har derfor ikke tilgang til utdanning, opplæring og arbeidsmarkedet. Det er på tide å minne politiske ledere over hele Europa om at det ikke er noen økonomisk og intellektuell fremtid uten leseferdighet og lesefremmende arbeid. Generalforsamlingen til EURead i Sofia vil være nok en milepæl der vi oppfordrer til mer politisk engasjement, økonomisk støtte og bedre tiltak for leseferdigheter og utdanning, sier Dr. Jörg F. Maas, som også er styreleder i EURead.

– I Norge er regjeringen nå i gang med en ny leselyststrategi som vi i Foreningen !les har store forhåpninger til. Vi har i over 25 år drevet aktivt med lesefremmende tiltak og sitter på mye kompetanse og et bredt nettverk som vil være nyttig i den kommende strategien. Kanskje kan det arbeidet som både politikere, utdannings- og biblioteksektoren og hele det litterære feltet gjør her hjemme også inspirere våre partnere i EURead, legger Røgler til.

Toppmøtet åpnes av Boyko Blagoev, leder for EU-kommisjonens representasjon i Bulgaria, Katarina Barley, visepresident for Europaparlamentet, og Miroslav Borshosh, varaordfører for «Kultur, utdanning, idrett og ungdomsaktiviteter» i Sofia.

Du kan følge arrangementet på LinkedIn og andre sosiale medier ved å bruke emneknaggene #EURead #EuropeReads #ReadingIsTheKey

Kontakt:
Vibeke Røgler
Daglig leder Foreningen !les
Tlf.: 977 31 830
Epost: vibeke@foreningenles.no

Om EURead:
EURead ble grunnlagt i 2000 og er et konsortium av 32 organisasjoner fra 22 europeiske land, som kontinuerlig utveksler kunnskap og ekspertise for å utvikle ideer og strategier rettet mot å fremme lesing. Nettverket inkluderer noen av de mest innflytelsesrike organisasjonene dedikert til leseferdighet og lesing, som Stiftung Lesen, Stichting Lezen, Book Trust, The Scottish Book Trust, Federation of European Publishers, The Finnish Reading Center, Foreningen !les og «Children’s Books» Fundament i Bulgaria.

Blant nettverkets iverksatte initiativer og prosjekter, er kampanjen «Europe Reads» for å fremme leseferdighet, Global Early Years Bookgifting Network, The Researchers Network; deltakelse i paneler som tar for seg lesespørsmål under bokmessene i Bologna og Frankfurt, og som er involvert i Europakommisjonens konferanse for den første «Day of European Authors».

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk og Bokstart. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang. I 2022 ble Uprisen – årets ungdomsbok nominert til ALMA 2023. Foreningen !les er tildelt LNU-prisen for 2021.

Les mer Foreningen !les