DKS-portalen er åpen

Lyst til å være del av Den kulturelle skolesekken (DKS) neste skoleår? Nå er det åpnet for nye produksjonsforslag.

Skrevet august 27, 2020 i Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge møter profesjonell kunst og kultur. I skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken. Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler samfunnet, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

15. august åpnet DKS-portalen for innsendelse av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Viktige lenker:

Les mer om DKS her

Meld inn forslag her

DKS for utøvere – mer om søknadsprosess og behandlingstid her