Bokprat: Vi søker klasser på 7. trinn for skoleåret 2022/23

Foreningen !les har fått midler av Utdanningsdirektoratet til å lage et pilotprosjekt som skal se nærmere på hvordan litteratur kan fungere som en samtalestarter om temaet mobbing. Nå søker vi 9 klasser på 7. trinn for skoleåret 2022/23 som ønsker å delta.

Skrevet april 26, 2022 i Nyheter

Bokprat: Hvordan kan fordypning i bøker og litterære samtaler forsterke båndene mellom elever og legge et grunnlag for et bedre sosialt og faglig klassemiljø? Det er et målene med prosjektet Bokprat mobbing vi nå søker klasser til. Illustrasjonsfoto av Mystic Art Design/Pixabay.

Prosjektet har tittelen «Bokprat mobbing» og skal ta utgangspunkt i tre utvalgte titler tilpasset målgruppa. Målet er å finne ut mer om hvordan lesing og fordypning i bøker kan bidra til å gi elever et språk for å snakke om mobbing, forsterke båndene mellom elevene og legge et grunnlag for et bedre sosialt og faglig klassemiljø.

På hvilken måte kan litteratur og litterære samtaler bidra i arbeidet med å håndtere utfordrende situasjoner og virke forebyggende mot mobbing? Hvilke opplevelser og erfaringer sitter unge lesere igjen med etter å ha lest litteratur om mobbing og snakket med forfatterne av bøkene?

Vi søker 9 klasser på 7. trinn for skoleåret 2022/23 som kan tenke seg å være med i dette prosjektet. Tre og tre klasser skal lese en bok hver i løpet av høsten 2022. Klasser som blir plukka ut får:

– Lærerseminar
– Klassesett av boka som klassen skal fordype seg i
– Lærerressurser til hvordan jobbe med bokas tema
– Avsluttende møter med forfatteren av boka klassen har lest

Oppstart i august/september. Avsluttende forfattermøter i november/desember.

Send søknad til les@foreningenles.no hvor du forteller om:

– Hvorfor din klasse ønsker å være med
– Hvordan du vil inkludere skoleledelsen i prosjektet
– Hvilken merverdi du mener prosjektet kan ha
– Hvordan du vil legge til rette for gjennomføring av leseperioden og det avsluttende forfattermøtet

Søknadsfrist: 2. mai 2022.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Ole Ivar Burås Storø
Foreningen !les
Epost: ole@foreningenles.no
Tlf.: 941 29 000