Bli med på Bokprat! Vi søker klasser på 7. og 8. trinn for skoleåret 2024/25

Hvordan kan litteratur fungere som en samtalestarter om utfordrende temaer som for eksempel mobbing og utenforskap? Vi søker klasser på 7. og 8. trinn for skoleåret 2024/25 som ønsker å delta i prosjektet Bokprat.

Skrevet april 28, 2024 i Bibliotek/lærer, Nyheter

Bokprat tar utgangspunkt i utvalgte titler tilpasset målgruppa som går på 7. og 8. trinn i skoleåret 2024/25. Gjennom å lese og samtale om litteratur skal prosjektet se på hvordan lesing og fordypning i bøker kan bidra til å gi elever et språk for å snakke om mobbing, forsterke båndene mellom elevene og legge et grunnlag for et bedre sosialt og faglig klassemiljø.

På hvilken måte kan litteratur og litterære samtaler bidra i arbeidet med å håndtere utfordrende situasjoner og virke forebyggende mot mobbing? Hvilke opplevelser og erfaringer sitter unge lesere igjen med etter å ha lest litteratur om mobbing og snakket med forfatterne av bøkene?

Vi søker klasser på 7. og 8. trinn for skoleåret 2024/25. Boklistene og lærerressurser er under arbeid. Klasser som blir med i prosjektet får:

– Ett eksemplar per elev av boka som klassen skal fordype seg i.
– Avsluttende møter med forfatteren av boka klassen har lest.
– Lærerseminar.
– Lærerressurser til hvordan jobbe med bokas tema.

Det legges opp til et lærerseminar i august/september 2024 og forfattermøter i november og desember. Målet er at forfattermøtene kan arrangeres på lokale bibliotek, der elever fra leseklassene vil lede bokpraten.

Vil du søke?

Send kort søknad til troels@foreningenles.no der du forteller om:

– hvorfor din klasse ønsker å være med.
– hvordan du vil inkludere skoleledelsen og skolebiblioteket i prosjektet.
– hvilken merverdi du mener prosjektet kan ha.
– hvordan du vil legge til rette for gjennomføring av leseperioden og det avsluttende forfattermøtet.
– antall elever i klassen/klassene som søker
– hvor ditt nærmeste folkebibliotek er.

Skoler som blir plukka ut må forplikte seg til å delta på en evaluering av prosjektet i ettertid.

Søknadsfrist: 3. juni 2024.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Troels Posselt
Foreningen !les
Epost: troels@foreningenles.no
Tlf.: 941 29 000

Bokprat: Forfattar Brynjulf Jung Tjønn snakkar om «Kvit, norsk mann» med unge lesarar frå Haugenstua skule i Oslo. Samtalen var på Deichman Stovner. Foto: Foreningen !les.