Bokprat: Vi søker klasser på 7. og 8. trinn for skoleåret 2023/24

Foreningen !les har fått midler av Utdanningsdirektoratet til å videreutvikle prosjektet, Bokprat. Målet er å se nærmere på hvordan litteratur kan fungere som en samtalestarter om temaet mobbing. Nå søker vi klasser på 7. og 8. trinn for skoleåret 2023/24 som ønsker å delta.

Skrevet mai 6, 2023 i Bibliotek/lærer, Nyheter

Bokprat: Hvordan kan fordypning i bøker og litterære samtaler forsterke båndene mellom elever og legge et grunnlag for et bedre sosialt og faglig klassemiljø? Det er et målene med prosjektet Bokprat mobbing vi nå søker klasser til. Her er bildet fra piloten til Bokprat der forfatter Tinashe Williamson møtte elever på Hamar kulturhus.

Bokprat skal ta utgangspunkt i utvalgte titler tilpasset målgruppa som går på 7. og 8. trinn i skoleåret 2023/24. Gjennom å lese litteratur skal prosjektet se på hvordan lesing og fordypning i bøker kan bidra til å gi elever et språk for å snakke om mobbing, forsterke båndene mellom elevene og legge et grunnlag for et bedre sosialt og faglig klassemiljø.

På hvilken måte kan litteratur og litterære samtaler bidra i arbeidet med å håndtere utfordrende situasjoner og virke forebyggende mot mobbing? Hvilke opplevelser og erfaringer sitter unge lesere igjen med etter å ha lest litteratur om mobbing og snakket med forfatterne av bøkene?

Vi søker klasser på 7. og 8. trinn for skoleåret 2023/24. Boklistene og lærerressurser er under arbeid. Klasser som blir med i prosjektet får:

– Lærerseminar.
– Klassesett av boka som klassen skal fordype seg i.
– Lærerressurser til hvordan jobbe med bokas tema.
– Avsluttende møter med forfatteren av boka klassen har lest.

Det legges opp til et lærerseminar tidlig på høsten 2023 og forfattermøter i november og desember. Forfattermøtene vil bli arrangert på lokale bibliotek, der elever fra leseklassene vil lede bokpraten.

Vil du søke?

Send kort søknad til les@foreningenles.no der du forteller om:

– hvorfor din klasse ønsker å være med.
– hvordan du vil inkludere skoleledelsen og skolebiblioteket i prosjektet.
– hvilken merverdi du mener prosjektet kan ha.
– hvordan du vil legge til rette for gjennomføring av leseperioden og det avsluttende forfattermøtet.
– hvor ditt nærmeste folkebibliotek er.

Skoler som blir plukka ut må forplikte seg til å delta på en evaluering av prosjektet i ettertid.

Søknadsfrist: 28. mai 2023.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Ole Ivar Burås Storø
Foreningen !les
Epost: ole@foreningenles.no
Tlf.: 941 29 000