Den einaste som veit (Bebe 3)

Av: Bente Bratlund i Nyheter, Uprisen, Uprisen Skriv anmeldelse

[finnboka query="Den einaste som veit (Bebe 3)" btnClass="primary-button"]

Bebe har fått vite kva som er skjedd med Sara. Men ho er den einaste, og ho har lova å ikkje seie det til nokon. Kva kan ho gjera? Faens lovnad.

«Bebe» har grepe lesarane og hausta skryt frå erfarne bibliotekarar.

Serien kan lesast av alle, og er tilpassa jenter med lesevanskar.  Bente Bratlund har gjennom forfattarskapen sin utvikla ei særskild innsikt i kva nett denne lesegruppa treng. Ho er uhyre dyktig til å gje lesaren dei strukturelle byggjesteinane som er naudsynte, og samstundes fange interessa og halde på ho.

Tilbake til oversikt

Forlag: mangschou
Utgivelsesår: 2013