Bærekraftsbiblioteket er klart!

Bærekraftsbiblioteket er et nasjonalt prosjekt for barn mellom 6 og 12 år. Prosjektet skal styrke barnas tro på seg selv som samfunnsaktører, og gi dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer. Foreningen !les er en av flere organisasjoner som står bak tiltaket.

Skrevet august 13, 2020 i 10-12 år, Barneskole, Bibliotek, Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter, Presse

FN-sambandets nettsider finner dere Bærekraftsbiblioteket med boklister, aktivitetsforslag og veiledningsoppgaver for de 17 bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, noe som innebærer aktiviteter også på lokalt nivå.

Mer info finner dere her

Gjennom Bærekraftsbiblioteket får barn en litterær tilgang og muligheten til å reflektere over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og en bedre verdensforståelse. Prosjektet er en norsk versjon av FNs Sustainable Devlopment Goals Book Club, og har målgruppa barn i alderen 6-12 år.

Biblioteket består av 17 boklister med oppgaver og spørsmål. Hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. TIl boklistene følger oppfølgingsmateriale for hvordan snakke om de bøkene, og hvordan de aktuelle bøkene kan bidra til refleksjoner over bærekraftsmålene og personlig engasjement.

Veiledningsmaterialet inneholder blant annet forslag til litterære samtaler og skriveoppgaver, og hvordan etablere og lede en lesesirkel. Se video under:

Påmeldingen er åpen, og skoler, bibliotek og andre organisasjoner over hele landet er invitert til å delta.