Arendalsuka: Hvem er det beste lesepartiet?

På verdens bokdag 23. april i år offentliggjorde 16 ulike litteratur- og språkorganisasjoner et opprop om nødvendigheten av en satsing på lesing i forbindelse med stortingsvalget 2021. I forlengelsen av oppropet, arrangerte organisasjonene en debatt under Arendalsuka 19. august.

Skrevet august 30, 2021 i Nyheter, Presse

Stortingspolitikerne Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Tage Pettersen (H) og Anette Trettebergstuen (AP) – alle fra Familie- og kulturkomiteen – stilte til debatten «Hvem er det beste lesepartiet i landet?». Debatten ble ledet av Håkon Haugsbø.

Temaet for samtalen var:
Hvilket parti bør du stemme på i høst om du er opptatt av språk og litteratur? Et samlet språk- og litteratur-Norge setter lesing på dagsordenen til årets stortingsvalg fordi lesing, særlig blant barn og unge, har gått ned de siste årene. Leserundersøkelser viser at seks av ti elever bare leser når de må, og 15-24-åringer leser like mye på fremmedspråk som på norsk.

I løpet av debatten ga politikerne mange viktige løfter som Foreningen !les håper blir en realitet:

Sem-Jacobsen pekte for eksempel på at det er viktigere enn noen gang å få på plass en skikkelig leselyststrategi og å styrke institusjoner og aktører som arbeider for å fremme leselyst.

Trettebergstuen sa blant annet at noe av det viktigste er å gjøre god litteratur tilgjengelig ved å sørge for gode, attraktive bibliotek og videre at de ønsker at leselyst og gode lesevaner innarbeides allerede i barnehagen. Også AP la vekt på at institusjoner som fremmer lesing må styrkes.

Pettersen la på sin side vekt på at det aller viktigste arbeidet med problematikken starter i skolen ved at man sørger for gode lærere og gode fagbøker som stimulerer til leselyst. Det må gjøres et mer målrettet arbeid for å fange opp guttene spesielt.

Alle tre politikerne svarte bekreftende på spørsmål om at innkjøpsordningen for sakprosa bør få mer penger og at skolebibliotekene bør få en permanent innkjøpsordning.

Debatten ble strømmet og kan ses i sin helhet her

Arrangementet var et samarbeid mellom:
Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforeningen, Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, Dramatikerforbundet, Foreningen !Les, Forfatterforbundet, Leser søker Bok, Noregs Mållag, Norsk Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Nynorsk kultursentrum og Riksmålsforbundet.