Arbeidsmøte om litteratur på Skaugum

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit inviterte Foreningen !les og andre aktører på litteraturfeltet til Skaugum onsdag 17. november 2021. Tema var litteraturen og lesingens status i Norge.

Skrevet november 23, 2021 i Nyheter, Presse

Arbeidslunsj: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit inviterte Foreningen !les og andre aktører på litteraturfeltet til Skaugum onsdag 17. november 2021 for å snakke om litteraturen og lesingens status i Norge. Foto: Det kongelige hoff.

Kronprinsessen har lenge engasjert seg i formidling av norsk litteratur, og vært opptatt av lesing blant barn og unge. I invitasjonen til arbeidslunsjen på Skaugum ble det påpekt at «som en del av Kronprinsessens virke innen litteratur og lesing er det vesentlig for henne å være oppdatert. Den beste måten å få dette til på, er å møte mennesker med stor kunnskap».

Fra Foreningen !les deltok konstituert daglig leder Vibeke Røgler.

– Det var et veldig inspirerende møte med Kronprinsessen og andre kunnskapsrike mennesker som på ulike måter er engasjerte på lese- og litteraturfeltet. For oss i Foreningen !les var det viktig å få fram det positive arbeidet som tross alt allerede gjøres rundt lesing blant barn og unge i Norge, men også hvilke utfordringer vi står ovenfor i en tid der vi ser nedgang både i interessen for litteratur og ferdigheter i lesing, sier Røgler.

I tillegg til Foreningen !les var Margit Walsø fra NORLA, Mads Nygaard fra Aschehoug, Ragnfrid Trohaug fra Cappelen Damm, Merete Lie fra Deichman, forfatterne Michael Stilson og Heidi Mittun-Kjos, professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Marte Blikstad-Balas, og lærer ved Edvard Munch videregående skole, Lisa Kara Fröyland, til stede på møtet.

– Nygaard, Blikstad-Balas og Lie holdt forberedte innlegg, og vi øvrige redegjorde fra våre respektive ståsteder. Vi var innom flere forskjellige temaer, deriblant statusen i biblioteksektoren og forlagsbransjen, og salg av norsk litteratur i utlandet. Vi diskuterte også leseutfordringer blant barn og unge, og litteraturens og lesingens stilling i skolen, forteller Røgler.

Møtet vektla også blant annet spørsmål om hvordan vi kan øke interessen for lesing blant de yngre målgruppene, hva det er som truer litteraturen og lesingen, hvilke muligheter som finnes i nye medier, og hvordan utfordringene påvirker den demokratiske deltakelsen.

– Det var mange interessante samtaler om disse temaene. Kronprinsessen var lyttende og ba avslutningsvis om innspill til tiltak for å øke leselysten særlig blant ungdom, sier Røgler.

Forfatter og tidligere Upris-vinner, Michael Stilson, var blant deltakerne under arbeidslunsjen på Skaugum. Foto: Det kongelige hoff.