2020: Året for pandemi og lesekiosker

Til tross for pandemi og sosial nedstenging åpnet vi 57 lesekiosker over hele landet i løpet av 2020.

Skrevet januar 13, 2021 i Lesekiosk, Nyheter

Fadder for lesekiosken på Kampen, Kirsten Opstad, kledde seg ut som Bestemor Skogmus under åpningen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Viktige faddere
Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker landet over med bøker og litterær aktivitet. For å gjennomføre den nasjonale satsningen er Foreningen !les avhengig av lokale samarbeidspartnere. Fadderen er Foreningen !les sin lokale kontakt. De får tilsendt seks esker med bøker og organiserer en offisiell åpning. Ved utgangen av 2020 var 72 faddere fordelt på 80 Lesekiosker på plass. Fadderne er representert ved 41 bibliotek og 18 privatpersoner, samt diverse organisasjoner og foreninger; en nærmiljøgruppe, Colletts kulturhus, Gamlebyen Sport og Fritid, Hjemmets kolonihage, Besøkssenter Færder nasjonalpark, UNESCO litteraturby, Bokhuset, House of Movement og BGE Contemporary Art, Telenor, Foreninga Samiske Forfattere, Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Blilyst i Moskenes.

 

Ketil Kolstad sto for det kunstneriske innslaget under åpningen av Lesekiosk i Kongsberg. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Åpninger
Året 2020 startet offensivt med hele sju åpninger i løpet av januar og februar, to lesekiosker i Tønsberg, en i Horten, en på Sola og tre i Stavanger. I tillegg ble lesekiosken på Kjelsås, som er en av Norges eldste, offisielt åpnet 26. mars, som del av Norsk Litteraturfestivals offentliggjøring av hvordan festivalen ville bli gjennomført dette året. Det forelå også konkrete datoer for ytterligere tolv åpninger innen midten av april. Som konsekvens av COVID-19- pandemien, ble disse avlyst og utsatt. Det var sterkt ønsket å få til åpninger av lesekioskene i en tid der folk har hatt behov for litteraturen, men med nedstengningen av bibliotekene og usikkerhet i forhold til hvordan viruset smittet ble dette vanskelig. Til tross for dette, fikk vi likevel åpnet 29 Lesekiosker rett før, under og like etter sommerferien. Foreningen !les sto selv bak organiseringen av to åpninger i Oslo, en på Kampen der varaordfører Kamzy Gunaratnam foresto åpningen og en på Bislett der ordfører Marianne Borgen åpnet en lesekiosk.

 

Mini-lesestund fra Sølvberget for inviterte elever fra Storhaug SFO ved Skansekaien 23 i Stavanger. Foto Vibeke Røgler, Foreningen !les

Åpningene
Prosjektleder hadde gleden av å være til stede på til sammen 18 åpninger i løpet av 2020. I utgangspunktet var planen å være med på så mange som mulig, og året begynte friskt med Tønsberg, Sola og Stavanger. Selv om utgangspunktet er det samme, en nyoppusset telefonkiosk innredet med bokhylle og fylt med bøker, har åpningene fremstått som svært forskjellige. Plasseringen av kioskene påvirker opplevelsen lesekiosken gir. Det gjør også små og store variasjoner i program og underholdning. Alle Lesekiosk-fadderne har gjort en fantastisk innsats, og antall ordførere som har vært til stede har vært svært høy. Ulik smittesituasjon gjennom året har også påvirket åpningene. Enkelte åpninger har gitt mulighet til å invitere en eller flere skoleklasser, mens andre har hatt begrensninger i forhold til antall publikummere. Noen åpninger har blitt løst rent digitalt, ved at fadderne har laget filmer som har blitt spredd i sosiale medier.

 

Ullevål skoles musikkorps gjorde stas på åpningen av lesekiosken på Colletts Plass i Oslo. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Lesekiosker som er åpnet hittil
I Oslo har 14 av i alt 22 lesekiosker åpnet. De øvrige lesekioskene er fordelt i alle regioner: Røyken, Kongsberg, Hurum, Horten, Nevlunghavn, Tønsberg (2 stk.), Sandefjord, Tjøme, Rjukan, Risør, Stavanger (3 stk.), Sola, Bergen (5. stk.), Omastrand, Lærdal, Sandane, Måløy, Lillehammer, Rånåsfoss, Drøbak, Hvitsten, Hølen, Stabekk, Fornebu, Jessheim, Moss, Fredrikstad, Sunndalsøra, Røros, Trondheim (2 stk.), Jektvik, Bodø, Røst, Tromsdalen, Bardu og Hammerfest.

 

Skuespiller Marit Synnøve Berg som Klatremus er redd alle revene i klasse 1A på Kampen skole. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Unike Lesekiosker
Lesekiosken på Kampen i Oslo står plassert nær Torbjørn Egners plass. Med tanke på forfatterens tilknytning til Kampen, ønsket vi å gjøre en liten vri på denne lesekiosken. Vi fikk på plass en avtale med Bjørn Egner som ga tillatelse til å bruke illustrasjonen av Mikkel rev fra Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen av Torbjørn Egner på akrylplaten i lesekiosken. Videre fikk vi brukte sitatet «For det er mye vi små kan som de store ikke kan» fra Morten Skogmus på informasjonsskiltet inne i lesekiosken. Egner-familien hjalp til med utvelgelsen av dette. Fredag 25. september var det offisiell åpning av lesekiosken. Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) sto for åpningen. Klasse 1A ved Kampen skole var til stede som syngende rever, og skuespiller Marit Synnøve Berg opptrådde som Klatremus. Dyreparken i Kristiansand sponset arrangementet med revehaler og reveører til elevene. En ytterligere klasse fikk være med som publikum.

Åpning av Samisk Lesekiosk i Trondheim. Foto: Ole Grundt Hvoslef

Samiske lesekiosker
To samiske lesekiosker er også åpnet, en i Trondheim og en i Tromsø. Foreninga Samiske Forfattere er fadder. Samiske titler ble innkjøpt til lesekioskene, og før jul sendte vi søknad til Sametinget om støtte til innkjøp av flere samiske bøker til disse lesekioskene for å sikre et videre samisk innhold.

Åpning av Lesekiosk med lydinstallasjon på Akershuskaia i Oslo med Mette Karlsvik, Eirik Blekesaune, Svein Størksen, Jon Tombre og Bjartur «Beatur» Gudjonsson. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Kunstnerisk samarbeid
Forfatter Mette Karlsvik kontaktet oss om et kunstnerisk samarbeid rundt en eller flere av lesekioskene. Dette resulterte i en pilot som kan utvides til flere lesekiosker. Havet er et viktig element i konseptet, så telefonkiosken på Akershuskaia pekte seg ut. Et lydverk er installert i boksen og et spesialskrevet bokverk skal settes inn. Lydbokkunsten er ved Eirik Blekesaune basert på bokverk av Mette Karlsvik og Svein Størksen. Jon Tombre er kunstnerisk leder. Bjartur «Beatur» Gudjonsson beatboxet teksten under åpningenog har også en rolle i kunstprosjektet.

 

Lesekiosken på Kjelsås stasjon er en av Norges eldste, men ble offisielt innlemmet og åpnet i mars. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Nye Lesekiosker
Etterspørselen fra privatpersoner, organisasjoner, borettslag, kolonihager og byutviklingsforetak som ønsker å få en Lesekiosk til sitt nærmiljø har vært enorm. I tillegg har flere som allerede har eller har fått tak i en telefonkiosk tatt kontakt fordi de ønsker å få denne inkludert som Lesekiosk. Hittil har tolv nye telefonkiosker blitt inkludert i prosjektet. Sparebankstiftelsen DNB og Telenor har skrevet et tillegg til eksisterende avtale. Denne sikrer at alle «nye» telefonkiosker blir inkludert med samme betingelser som de opprinnelige 100 vernede telefonkioskene.

Veien videre
Med nye telefonkiosker inkludert i prosjektet, har vi nå totalt 112 potensielle lesekiosker. Per nå vet vi at to av de opprinnelige 100 vernede kioskene ikke ønsker å bli inkludert som Lesekiosk. Disse er telefonkioskene på Norsk Folkemuseum på Bygdøy og på Maihaugen på Lillehammer. Begge museer ønsker å bevare telefonkioskene med sin opprinnelige form og funksjon. Arbeidet med å finne faddere til de resterende 30 telefonkioskene begynner for fullt i 2021. Vi vet at det kan bli utfordrende å finne faddere til enkelte av telefonkioskene på grunn av en utilgjengelig plassering. Men målet er at de resterende 52 telefonkioskene skal åpnes som lesekiosker i løpet av 2021.