Om Les og lek

Les og lek er et nytt leseprosjekt for barn på skolefritidsordningen, 1.-4. klasse.

Ti utvalgte bildebøker er utgangspunkt for leker og aktiviteter til bruk sammen med barna. Målet med Les og lek er å stimulere barnas fantasi, kreativitet og interesse for bøker gjennom gode leseopplevelser, aktiviteter og leker.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Kulturtanken.

Les og lek gjennomføres av Foreningen !les i samarbeid med flere bidragsytere:

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Andre leseprosjekter for grunnskolen er Bokslukerprisen, Tid for ti og Bokprat .

Kunst i Skolen er en landsdekkende organisasjon som arbeider for at visuell kunst skal få en sentral plass i opplæringen. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen barn og unge stifte bekjentskap med kjente kunstnere og original kunst der de er; i barnehagen, på skolen og på kulturskolen.

Toril Hægeland er universitetslektor ved lærerutdanningen ved OsloMet. Hun er rådgiver i prosjektet. Til hver av bøkene har hun blant annet bidratt med tips og opplegg til hvordan du kan gjennomføre en lesestund.

Teaterpedagog Margrete Bratberg er daglig leder ved Nesodden teaterfabrikk. Hun har bidratt med forslag til drama- og bevegelsesleker, og har fått god hjelp av elever ved Bjørnemyr skole.