Hvordan lese og leke?

Målet med Les og lek er å stimulere barnas fantasi, kreativitet og interesse for bøker gjennom gode leseopplevelser, aktiviteter og leker. Derfor har vi valgt ut ti nye og gode bøker og utviklet forslag til aktiviteter som passer til bøkene.

Aktivitetene viser hvordan litteratur og lesing kan være utgangspunkt for mange ting som drama, bevegelse, tegning og maling, musikk, fortellinger, medvirkning, og avkopling.

Bøkene, aktivitetene og lekene er utviklet til barn i alderen 6-9 år og til SFO, men flere av forslagene kan også brukes i hjemmet eller på skolen, og for både litt yngre og litt eldre barn.

Aktivitetene er presentert med tekst, bilder og video. Dere kjenner gruppa deres best og kan legge opp til hvordan dere leser, leker, eller legger til rette for tegne- og andre formingsaktiviteter sammen med barna.

Her er tips til hvordan dere kan bruke Les og lek sammen med barna på SFO.

Gjennomføring av Les og lek: Bli kjent med bøkene!

Bli kjent med månedens bok, eller en av de andre bøkene i prosjektet. Tenk på om det er noe dere har jobbet med på SFO som passer til tematikken eller historien i boka.

Forslag til aktiviteter kan gjennomføres både før, underveis og etter at dere har lest boka.

Hvis du vil gjennomføre en lesestund, kan du få tips til hva du kan gjøre før, underveis og etter lesingen.

Tenk også på hvordan du kan bruke rommene på SFO for å tilrettelegge for lesing. Under får du noen tips til dette.

  1. Lag en hyggelig lesekrok

Finn fram bøker, plasser dem på bord, i kasser eller hyller slik at barna vet hvor de skal gå for å kikke i bøkene. Finn fram gode stoler, en sofa eller puter hvor barna kan slappe av med en bok. Tenk på hvordan dere kan bruke vegger, gulv og tak for å skape et godt rom der barna har lyst til å være. Bli inspirert av lesekroken på Løren AKS på nettsiden til SFONett.

2. Lek og les ved bordet

Bordene på SFO er gode møteplasser for barna. Mange av aktivitetene i Les og lek skal inspirere barna til å tegne, male og lage figurer til bøkene. Bruk gjerne et bord til månedens bok. Legg fram en plakat med bilde av månedens bok og finn fram det barna trenger til formingsaktivitetene.

Du kan for eksempel laste ned og skrive ut kopieringsmaler til en eller to av de foreslåtte aktivitetene, finne fram fargeblyanter/maling og papir i farger som er brukt i boka, og legge dette på bordet. Hvis barna har det de trenger av tegnepapir, fargeblyanter, maling eller andre materialer som lekeleire, trenger ikke nødvendigvis aktiviteten å være voksenstyrt. Hvis boka ligger på bordet, kan dere oppfordre barna til å hermetegne etter tegningene i boka.

3. Fortellerkoffert, kiste eller boks

Lag en egen boks eller koffert med ting fra bøkene. I boksen kan du ha med en eller flere ting eller bilder som er knyttet til det boka handler om. Hvis dere velger å lage en boks til hver bok, kan det bli et lekebibliotek.

Hvis du har en lesestund, kan tingene og bildene være utgangspunkt for samtaler og små fortellinger. Når elever forteller noe knyttet til det dere skal lese om, blir det lettere for dem å lytte til og delta i lesestunden. Ting og bilder gjør det samtidig lettere å snakke om ord og begreper.

4. Inviter til lese- og fortellerstund

Fortell og les for barna fra boka. Se på bildene i boka, og snakk om det dere ser. Se tips til hvordan du kan gjennomføre en lesestund.

5. Drama og bevegelse

Hver av bøkene har fortellinger som dere kan dramatisere sammen slik at barna får beveget seg. Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i noen sider i boka – der noe spennende, rart eller morsomt skjer – og la elevene få spille roller som hovedpersonene eller figurene i boka. Bruk gjerne litt tid på å sette barna inn i historien og karakterene i boken, før dere leker (Hvor foregår historien? Hvem handler det om? Hva skjer?). Se for eksempel hvordan teaterpedagog Margrete Bratberg gjør dette i aktiviteten: Une på sykkeltur. Hinderløype til musikk.

I forslag til bevegelsesleker, har vi tatt utgangspunkt i leker barn ofte kan fra før som rødt og grønt lys og hinderløype, og laget en variant av denne som passer til historien i boken. Dere kan legge til flere elementer hvis dere ønsker å gjøre leken mer avansert, eller færre elementer hvis dere leker med en stor barnegruppe. At barna får lov til å «spille en rolle» ved å late som de er en karakter i boken, gjør ofte at leken blir enda morsommere.

Det kan være utfordrende for barn å lære leker med mange regler. Men når barna først har lært seg leken, blir de ofte morsomme og til slutt kan barna ta initiativ til leken på egenhånd. Ha tålmodighet med prosessen det er å bli kjent med en lek, og lek den gjerne flere ganger for å få den til å “svinge” skikkelig. Å repetere en lek eller en aktivitet kan gi mestringsfølelse.

6. Bruk musikk

Til hver av bøkene vil dere finne en spilleliste med forslag til sanger og musikk som passer til bøkene. I noen av bevegelseslekene brukes også musikk for å samle barnegruppen og for å riste løs. Hvis du skal lese for barna, kan musikk brukes som et ritual før og etter lesestunden. Å spille på enkle instrumenter som klangstaver eller små cymbaler, eller synge en sang, kan være det som skal til for å innstille barna på at det er tid for lesestund. Bruk gjerne den samme melodien eller sangen flere ganger, så blir barna kjent med den.

7. Les og lek utendørs

Alle forslag til leker kan brukes som inspirasjon til å finne på flere måter dere kan leke dere gjennom historien i boken. En lek kan også tilpasses flere bøker hvis du bytter ut og tilpasser fiksjonsrammen, og dere kan også gjennomføre flere av aktivitetene ute.

Ta med bøker ut i en krok av skolegården eller ut på tur, og velg dere ut en aktivitet som kan tilpasses uteområdet. Bruk gjerne bevegelseslekene for å samle barnegruppa før dere skal gå på tur, eller før dere for eksempel skal inn og spise.

8. Bruk gode hjelpere

Bruk gjerne de største elevene i fjerde eller tredje klasse som gode hjelpere til å lese for første- og andreklassingene. Gi dem rom til å sitte sammen med en bok. De gode hjelperne kan også tegne eller gjøre andre formingsaktiviteter sammen med de yngre elevene. Det er fint å gi de største elevene ansvar, og det er spennende og lærerikt for de yngste å være sammen med og lære av de som er litt større.

Vi ønsker lykke til!

Foto: Kunst i Skolen og Brillefilm.