Hvordan bli anmelderklasse?

Gjennom høstsemesteret skal alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes av ungdom. Du og din ungdomsskoleklasse kan anmelde bøker på uprisen.no og være med å kåre Norges viktigste litteraturpris.

Uprisen – årets ungdomsbok er ungdommens egen kåring av årets beste norske ungdomsbok. Uprisen er ungdommens tilbakemelding til forlag, forfattere, bibliotek og bokhandlere om hva slags ungdomslitteratur som fungerer. Alle årets ungdomsbøker anmeldes i løpet av høstsemesteret. Den store anmelderbasen er grunnlaget for nominasjonene av fem bøker som går videre til finalerunden. Jo flere anmeldelser, desto viktigere og større blir Uprisen – ungdommens stemme! Og husk: En kritisk eller positiv anmeldelse kan være avgjørende. Din stemme teller! Ungdommen har alle makt!

Fra kompetansemålene for 10. trinn:

  • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
  • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

Hvem kan anmelde?
Alle ungdommer kan anmelde på uprisen.no. Det er vanlig at ungdomsskoleklasser anmelder som en del av skolearbeidet.

Bøkene
Uprisen kårer årets norske ungdomsbok. Det er altså bare årets norske skjønnlitterære ungdomsbøker som kan anmeldes. Oversikt over bøkene ligger på uprisen.no.

Hvordan får du tak i bøker?
For å sikre at alle bøker blir anmeldt knytter Foreningen !les til seg ca. 30 ungdomsskoleklasser som får tilsendt bøker til anmeldelse. Bøkene er gratis mot at klassene forplikter seg til å anmelde hver tilsendte bok minst to ganger.

Uprisen.no er åpen for alle. Det betyr at dere fritt kan anmelde aktuelle bøker som dere har fått gjennom bibliotek eller ved innkjøp til skolebiblioteker. Vi oppfordrer alle til å bruke lokale bibliotek. Bibliotekene får de aller fleste bøkene gjennom Norsk Kulturfond. Skolebibliotek oppfordres også til å kjøpe inn ny norsk skjønnlitteratur.

Vær oppmerksom på at bøkene kommer ut utover høsten og det kan ta tid før bibliotekene har enkelte bøker i hyllene. 

Ønsker dere å være anmelderklasse? Ta konkakt med bjarte@foreningenles.no

Legge inn anmeldelser
Lærer eller ungdommene selv legger anmeldelsene direkte inn på uprisen.no. For å sikre seriøse anmeldelser må anmelderne registrere seg med navn, skole og epost-adresse. Epost-adressene blir ikke vist offentlig.
NB! Vi oppdaterer uprisen.no. Ny side er klar i august 2014.

Lærerressurser
28. august arrangerer vi et obligatorisk lærerseminar i Oslo for lærerne til anmelderklasser. Seminaret er gratis og reiseutgifter dekkes. På seminaret får du informasjon, inspirasjon og kunnskap om elever og litteraturkritikk.

Oppskrift på anmeldelse her.
Tips til arbeidet i klasserommet finner du her.

Kritiker
Anmelderklassene får besøk av en litteraturkritiker som forteller elevene hva det innebærer å bedømme en bok. Kritikeren gir elevene råd og øvelser i kritisk lesing og skriving av anmeldelser.

Månedens anmeldelse
Hver måned utover høsten kårer vi månedens anmeldelse. Anmelderen får tilsendt en bokpakke.