Vi søker ungdom til Uprisens nominasjonsjury

Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker tre elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen 2014. Søknadsfrist 20. november.

Nominasjonsjuryen til Uprisen består av tre ungdomsskoleelever. Man må søke om å få sitte i juryen.Søknadsfristen er i oktober. Jurymøte er i januar. I fjor mottok vi 33 søknader.

Last ned utlysning og søknadsskjema her.

Lurer du på noe eller ønsker du søknadsskjema tilsendt kan du ta kontakt med prosjektleder Bjarte Bakken: bjarte@foreningenles.no

Nominasjonsjuryens oppgave:
Juryen skal nominere de fem beste norske ungdomsbøkene. Det skal de gjøre ved å lese alle anmeldelsene ungdom har skrevet av årets norske ungdomsbøker på foreningenles.no. Juryen skal lete etter de bøkene som har fått mest ros og skapt mest engasjement blant norske ungdom.

I midten av januar møtes juryen i Oslo. Hele dagen går med til å diskutere seg fram til årets fem beste ungdomsbøker.

Hvordan jobber juryen?
15. desember stenges Uprisens anmelderbase. Da sendes alle anmeldelsene til de tre jurymedlemmene. De har da ca. tre uker på seg til å lese alle anmeldelsene. Dette er en stor og krevende jobb. Ca. 45 bøker anmeldes. Basen består av ca. 400 anmeldelser som utgjør ca. 150 A4-sider. Jurymedlemmene må ha tunga rett i munnen for å klare å skille bøker og anmeldelser. Her kreves full konsentrasjon.

Jurymøte. Juryen møtes på kontoret til Foreningen !les kl. 10 på morgenen. Etter en kort presentasjon og informasjon om dagen, starter diskusjonen som varer ut dagen. Før dagen er omme skal juryen ha bestemt seg for hvilke fem bøker de mener er årets beste.

Tidligere nominasjonsjuryer:

Uprisen 2014:

 • Erlend Myhre, Frekhaug (Hordaland)
 • Fredrik Lura, Årdal (Rogaland)
 • Synne Bakke, Finnsnes (Troms)
 • Marianne Håkestad, Ås (Akershus)

Uprisen 2013:

 • Silje Benedicte Isebakke. 9. kl. ved Verket skole i Moss (østfold)
 • Marie Drønnen.10 kl. ved Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund (Møre og Romsdal)
 • Vilde O. Loe. 10. kl. ved Haugjordet ungdomsskole i Ski (Akershus)

Uprisen 2012:

 • Edith Embla Frydenlund, 10. klasse, Steinerskolen på Nordstrand, Oslo, f. 1996
 • Ingrid Botslangen Frantzen, 10. klasse, Bergmo ungdomsskole, Molde, f. 1996 (Møre og Romsdal)
 • Hou Jin Chan, Eidsvoll, 10. klasse, Vilberg ungdomsskole, f. 1996 (Akershus)

Uprisen 2011:

 • Vilde Antonie Haug Slottemo, Verdal (Nord Trøndelag)
 • Synne Eilertsen, Finnsnes (Troms)
 • Andreas Bentzrød, Stavern (Vestfold)

Les presentasjon av juryen her.