Ungdomsskole

God litteratur og aktiv formidling er den beste måten å få elevene interessert i å lese mer. Vi tilbyr ferdige opplegg, der alle skoler kan delta. På disse sidene finner du påmeldingsskjema og lærerressurser til alle prosjektene våre. Prosjektene har i tillegg egne aksjonssider for elevene.

tXt-aksjonen

Norges eldste og største leselystaksjon. Første aksjon var i 1997. 17 år senere er opplaget til tXt-boken på 125 000 og 70% av Norges ungdomsskoleelever deltar.

Les mer

Faktafyk

Faktafyk er et helt nytt magasin utgitt av Foreningen !les. Magasinet skal presentere elevene for gode sakprosatekster og slik vekke interesse for videre lesing. Første nummer kom ut i 2012, og det nye nummeret er ute nå! Hele 70% av landets elever, eller 135 000 elever, er påmeldt aksjonen.

Les mer

Uprisen

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. Kåringen har tre ledd og ungdom bestemmer i alle ledd.

Les mer