Påmeldingsskjema Bokslukerprisen 2021/22

For 5., 6. og 7. trinn!


Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystpris fra Foreningen !les som ble startet i 2014. Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet med flere.

For skoleåret 2021/22 kan klasser på 5., 6. og 7. trinn delta.

Påmeldte klasser mottar en gratis antologi til hver elev (30 stk. per klassesett) med 10 utdrag fra nye norske bøker for aldersgruppen, en plakat til hvert utdrag, en overraskelse til elevene, tilgang til nettsiden med lydfiler, konkurranser og en lærerveiledning med undervisningsopplegg som er i tråd med Fagfornyelsen.

PGA. STOR PÅGANG ER DET NÅ DESSVERRE TOMT FOR FYSISK MATERIELL.
PÅMELDINGSFRISTEN VAR 15. JUNI, OG NÅ ER ALT BESTILT.

I DISSE DAGENE SENDER VI UT HELE OPPLAGET PÅ 127 000 ANTOLOGIER.

DET ER FORTSATT MULIG Å DELTA DIGITALT: ALLE UTDRAG, LYDFILER, PLAKATER OSV. ER FRITT TILGJENGELIGE PÅ BOKSLUKERPRISEN.NO.
LÆRERE KAN OPPRETTE EN BRUKER HER.

SPØRSMÅL? 
VENNLIGST TA KONTAKT MED PROSJEKTLEDER TROELS PÅ troels@foreningenles.no ELLER 46784590.