Silje Tretvoll

Daglig leder


Silje Tretvoll (f. 1975) er fra Oslo og har jobbet i Foreningen !les siden mai 2017. Hun har tidligere vært markedssjef og en av tre i Forlaget Oktobers ledergruppe der hun var ansatt i 14 år. Hun er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo, er Cand.mag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en Bachelor of Arts-grad fra USA. Silje er leder av Norsk litteraturfestivals råd og styremedlem i Forlaget Manifest.

Tlf.: 941 29 000 / 928 15 434
Epost: silje@foreningenles.no

Foto: Kristin Strøm, 2019