Petra Helgesen

Prosjektansvarlig for Ungdommens kritikerpris og Uprisen


Petra kommer fra Bodø og bor på Bøler i Oslo. Hun har en master i Litteraturvitenskap, og et årsstudium i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Hun har studert nordisk, historie, pedagogikk og lingvistikk, jobba på Elvebakken videregående skole i Oslo, og har erfaring som litteraturkritiker, forsker og forlagsredaktør.

Tlf.: 941 29 000 / 977 82 805
Epost: petra@foreningenles.no
Foto: Martin Eldøy