Inn i litteraturen. Ut i samfunnet.

Foreningen !les sitt hefte om litteraturkritikk og kritisk lesing i skolen kom ut i februar 2018. Heftet er nå tilgjengelig digitalt.